Den koniske utformingen av tradisjonelle brønner, er like gammel som selve olje- og gassindustrien. Til tross for at den har blitt forbedret over tid, har den sine begrensninger.

Utforming av en brønn krever grundig teknisk arbeid. For være sikker på at man oppnår økonomisk forsvarlige produksjonsmengder, er det viktig å sikre at den stadig smalere diameteren likevel er bred nok når den når reservoaret.

Uventede og ustabile former kan føre til at man trenger en ekstra stålrørstreng, noe som reduserer hulldiameteren ved reservoaret og innskrenker produksjonen fra brønnen eller til og med forhindrer at brønnen når måldybden.

Ny teknologi

En monodiameter-brønn med en fast diameter hele veien fra overflaten til reservoaret, vil kunne omgå disse begrensningene og gi oss tilgang til de enorme olje- og gassressursene som foreløpig er utenfor vår rekkevidde.

Og ikke nok med det: en monometer-brønn krever mindre boring og gir færre forstyrrelser – totalt gir dette redusert miljøbelastning fra boringen.

Inntil nylig var monodiameter-brønner bare en idé som var altfor komplisert å realisere.

Under en vellykket prøving av den banebrytende rørutvidingsteknologien i Pinedale i Wyoming, installerte imidlertid et team Shell-teknikere to etterfølgende fôringsrørlengder med samme diameter i en aktiv brønn under vanskelige forhold.

Hvordan fungerer det?

Hver gang det bores en ny brønnlengde, settes det inn en spesialutformet fôring som forsterker hullet.

Disse innovative fôringene er resultatet av omfattende forskning og utvikling. Shell R&D-teknikere har samarbeidet tett med eksperter fra stålindustrien for å sikre at fôringene er optimalisert både med tanke på utvidelsesegenskaper og styrke.

Når fôringen når brønnens måldybde, utvides den mekanisk ved å trekke en stålkjegle gjennom den med en unik toppankret trekkutvidelsesanordning.

Når én fôring er installert, kan vi bore neste hullengde. Den nye hullengden sikres ved å føre inn en identisk fôring gjennom den allerede utvidede lengden, før fôringen utvides til samme diameter som den forrige.

Denne prosessen kan gjentas så mange ganger som nødvendig for å nå de aktuelle olje- og gassressursene.

Shell innovasjon

Det er ikke bare når det gjelder utvidbare fôringer at Shell har vært et foregangsselskap.

Den toppankrede trekkutvidelsesanordningen er også resultatet av flere års innovasjon. Kjeglen er utformet på en slik måte at den ivaretar integriteten til de gjengede fôringskoblingene som brukes for å sammenkoble hver lengde på 12 m under utvidelsen. Utformingen sørger også for at det samles mindre støv fra rørfôringen på utvidelsesflaten.

Vi har til og med utviklet en helt ny type rørfôring som smører utvidelsesprosessen under ekstreme forhold i overlappingsdelen, og et alternativt vernesystem for rørkoblinger.

Resultatet er et grensesprengende system som vi kan stole på og som produserer sikre monodiameter-brønner når vi har behov for det.

Boringens fremtid?

Systemet er allerede under utprøving, og hovedmålet er å kunne bygge fullstendige monodiameter-brønner i det dype havet i Mexicogolfen.

Håpet er at vi skal kunne utvinne fjerntliggende og delvis tømte ressurser og på den måten realisere mange millioner ekstra fat olje som kan brukes til å dekke verdens energibehov.

Vi håper også at den nye teknologien vil gi miljømessige og kostnadsmessige fordeler.

Alt i alt en fantastisk bragd av det dyktige og dedikerte Shell-teamet.

Mer i Fagfolk

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.