Shells medarbeidere har topp prioritet. Flere sosiale grupper og støttenettverk har blitt opprettet i organisasjonen for å bringe sammen Shells mangfoldige arbeidsstyrke.

Disse samfunnene har flere mål, blant annet å fremme en sunnere livsstil og støtte opp om personlig og faglig utvikling, og bidrar til å skape en selskapskultur med toleranse og gjensidig respekt.

Her skal vi se på fire av disse nettverkene – Women's Network at Shell (WN@S), enABLE Network for ansatte med funksjonshemminger, Shell African Network og LGBT Network – og hvordan de har vært med på å forme Shells inkluderende og mangfoldige kultur.

Sarah Sohail, medstifter av WN@S, Pakistan

Da Sarah Sohail, som jobber i Shells Retail-virksomhet, var med på å stifte WN@S i Pakistan i 2014, var det for å dekke et behov som aldri før hadde stått på dagsorden.

«Jeg følte jeg måtte gjøre noe da en undersøkelse viste at tre av fire kvinner i Shell, ønsket seg et eget forum hvor de kunne utveksle erfaringer, og nesten like mange ønsket seg kvinnelige forbilder på jobb», sier hun.

WN@S i Pakistan har nå nesten 100 medlemmer og et av 20 WN@S-nettverk spredt over forskjellige land, alle med klare og konsekvente mål. «Vi vil at kvinner skal føle seg inspirert på jobben», sier Sarah. «Nettverket har gjort at jeg og våre medlemmer føler at vi har en viktig rolle og at det vi gjør, betyr noe.»

Pakistans WN@S er i ferd med å få stor innflytelse og organiserer jevnlig diskusjoner og tilstelninger hvor fremtredende forretningsfolk og offentlige personer deltar. «Vi vil at denne gruppen i stor grad skal være med på å forme Shells retningslinjer for Pakistan.»

Andy Kneen, formann i enABLE Network, Nederland

Andy Kneen ble medlem av enABLE Network i 2005, da det fremdeles bare var en liten gruppe medarbeidere som møttes for å diskutere problemer knyttet til funksjonshemming på arbeidsplassen. Med hans hjelp har nettverket vokst seg mye større i løpet av det siste tiåret.

«Mennesker med funksjonshemminger må tenke nytt hver eneste dag for å takle situasjonen sin og tilpasse seg ulike miljøer», sier Andy. «Ofte finner vi nye måter å gjøre ting på, eller vi ser på ting fra et annet perspektiv. Dette er den typen egenskaper vi trenger i en organisasjon som Shell.»

I dag finnes det seks enABLE-filialer globalt, og de jobber med å gi støtte til og sette fokus på funksjonshemmedes arbeid i Shell.

«Vi kan bruke nettverket til å øke bevisstheten rundt forskjellige typer funksjonshemminger og funksjonsnedsettelser», fortsetter Andy. «Det gjør det mulig å drive lobbyvirksomhet i organisasjonen og gjøre arbeidsmiljøet mer inkluderende.»

Mavis Oti-Addo-Boateng, formann og medstifter av Shell African Network, Storbritannia

Shell African Network (SAN) i Storbritannia har som mål å forbedre progresjonen til ansatte av afrikansk og karibisk avstamming. Mavis Oti-Addo-Boateng sier at hun siden nettverket ble opprettet for 15 år siden, har nytt godt av det både på det personlige og profesjonelle plan.

«Gjennom samtaler om personlig utvikling og veiledningsøkter har SAN i betydelig grad bidratt til å styrke mine leder-, administrasjons-, kommunikasjons- og forhandlingsevner. Alle våre medlemmer kan få karrieretips fra erfarne Shell-ledere – og jeg er stolt over at jeg nå er i en posisjon hvor jeg kan gi noe tilbake til samfunnet i tillegg til at jeg innfrir egne karrieremål.»

SAN har også en avdeling i Nederland, og medlemstallet nærmer seg 300 personer. Medlemmene treffes jevnlig gjennom møter, veiledningsøkter og sosiale tilstelninger på fritiden for å utvikle karrieren.

«SAN har gitt meg muligheten til å holde fast ved sterke personlige verdier: rettferdighet, gjenytelse og å hjelpe andre til å nå sine mål», forklarerer Mavis.

James Gaubert, formann i Shell LGBT Network UK

Shell LGBT Network ble opprettet for å gi lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner selvtillit til å være seg selv og nå sitt fulle potensial i et støttende arbeidsmiljø.

James Gaubert begynte å jobbe frivillig i LGBT Network UK i 2011. «Kort fortalt ønsket jeg å bidra. Jeg ville bruke egen tid og energi på å sørge for at Shell skulle fortsette å være så mangfoldig og inkluderende som mulig.»

I juli 2015 ble Shell det første selskapet i Sør-Afrika som opprettet et LGBT-nettverk for de ansatte. Dette bidro sterkt til å fremme likestilling på arbeidsplassen i hele landet.

Nettverkets innflytelse begrenser seg ikke bare til innad i organisasjonen, det har også vært med på å stifte InterEnergy, et initiativ som gir nettverks- og opplæringsmuligheter for LGBT-fagpersoner i hele Storbritannia.

«LGBT Network er en Shell-ambassadør, og vi ønsker å vise utad at organisasjonen virkelig verdsetter mangfold blant sine ansatte», sier James.

Det brede utvalget av nettverk i Shell gjenspeiler vår globale engasjement for å skape en allsidig og inkluderende arbeidskultur der hver eneste en av våre medarbeidere kan få den karrieren de ønsker.

Mer i karrierer

Livet hos Shell

Hils på og bli inspirert av våre foregangspersoner, innovatører, eventyrere og utforskere fra hele verden. Les historiene deres og få et innblikk i de forskjellige stillingene som finnes i Shell.

Mangfold og inkludering

Vi ønsker å skape et inkluderende miljø hvor alle vil trives. Les mer om hvorfor mangfold og inkludering er så viktig for Shell.

Du kan også være interessert i

Kvinnelig perspektiv

Hør fra kvinner som har hatt suksess hos Shell, og finn ut hvordan de utvikler sine karrierer og inspirerer til forandringer på arbeidsplassen.

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.