Shells medarbeidere har topp prioritet. Flere sosiale grupper og støttenettverk har blitt opprettet i organisasjonen for å bringe sammen Shells mangfoldige arbeidsstyrke.

Disse samfunnene har flere mål, blant annet å fremme en sunnere livsstil og støtte opp om personlig og faglig utvikling, og bidrar til å skape en selskapskultur med toleranse og gjensidig respekt.

Her skal vi se på fire av disse nettverkene – Women's Network at Shell (WN@S), enABLE Network for ansatte med funksjonshemminger, Shell African Network og LGBT Network – og hvordan de har vært med på å forme Shells inkluderende og mangfoldige kultur.

Andy Kneen, formann i enABLE Network, Nederland

Andy Kneen ble medlem av enABLE Network i 2005, da det fremdeles bare var en liten gruppe medarbeidere som møttes for å diskutere problemer knyttet til funksjonshemming på arbeidsplassen. Med hans hjelp har nettverket vokst seg mye større i løpet av det siste tiåret.

«Mennesker med funksjonshemminger må tenke nytt hver eneste dag for å takle situasjonen sin og tilpasse seg ulike miljøer», sier Andy. «Ofte finner vi nye måter å gjøre ting på, eller vi ser på ting fra et annet perspektiv. Dette er den typen egenskaper vi trenger i en organisasjon som Shell.»

I dag finnes det seks enABLE-filialer globalt, og de jobber med å gi støtte til og sette fokus på funksjonshemmedes arbeid i Shell.

«Vi kan bruke nettverket til å øke bevisstheten rundt forskjellige typer funksjonshemminger og funksjonsnedsettelser», fortsetter Andy. «Det gjør det mulig å drive lobbyvirksomhet i organisasjonen og gjøre arbeidsmiljøet mer inkluderende.»

James Gaubert, formann i Shell LGBT Network UK

Shell LGBT Network ble opprettet for å gi lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner selvtillit til å være seg selv og nå sitt fulle potensial i et støttende arbeidsmiljø.

James Gaubert begynte å jobbe frivillig i LGBT Network UK i 2011. «Kort fortalt ønsket jeg å bidra. Jeg ville bruke egen tid og energi på å sørge for at Shell skulle fortsette å være så mangfoldig og inkluderende som mulig.»

I juli 2015 ble Shell det første selskapet i Sør-Afrika som opprettet et LGBT-nettverk for de ansatte. Dette bidro sterkt til å fremme likestilling på arbeidsplassen i hele landet.

Nettverkets innflytelse begrenser seg ikke bare til innad i organisasjonen, det har også vært med på å stifte InterEnergy, et initiativ som gir nettverks- og opplæringsmuligheter for LGBT-fagpersoner i hele Storbritannia.

«LGBT Network er en Shell-ambassadør, og vi ønsker å vise utad at organisasjonen virkelig verdsetter mangfold blant sine ansatte», sier James.

Det brede utvalget av nettverk i Shell gjenspeiler vår globale engasjement for å skape en allsidig og inkluderende arbeidskultur der hver eneste en av våre medarbeidere kan få den karrieren de ønsker.

Mer i karrierer

Livet hos Shell

Hils på og bli inspirert av våre foregangspersoner, innovatører, eventyrere og utforskere fra hele verden. Les historiene deres og få et innblikk i de forskjellige stillingene som finnes i Shell.

Mangfold og inkludering

Vi ønsker å skape et inkluderende miljø hvor alle vil trives. Les mer om hvorfor mangfold og inkludering er så viktig for Shell.

Du kan også være interessert i

Kvinnelig perspektiv

Hør fra kvinner som har hatt suksess hos Shell, og finn ut hvordan de utvikler sine karrierer og inspirerer til forandringer på arbeidsplassen.

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.