Picture of Axel Plener sitting in a chair where he is working at the moment, Northern Lights in Stavanger. Picture is used on Shell.no website.

«For meg er det å jage nye utfordringer synonymt med det å jobbe i Shell. «Chasing the barrels» er det det handler om, det er alltid noe som kan bli bedre.

Aksel Plener, driftssjef Northern Lights

Da 18-år gamle Aksel Plener kom frem til talerstolen foran 2000 publikummere og skulle holde sin aller første tale, lå manuset igjen på stolen han hadde sittet på. Fra da av har Plener vært vant til å ta ting på strak arm.

Utsikten fra de store kontorvinduene hos Nordic Lights er borte og utenfor er en vegg av tåke. Det er så vidt man ser Ulsnes leir på andre siden av fjorden. Men tykk tåke er langt fra uvant for en som har tilbragt mye tid både på havet og i skyene. For er det noe Shell-ansatt Aksel har gjort mye av, så er det å reise. Mellom verdensdeler - på jobb for Smedvig, Navion, Statoil, Marathon, Equinor, BG Norge for å nevne noen.

For tiden er det forberedelser til mottak av karbondioksid i Øygarden som tar all hans tid, som driftssjef i Northern Lights, utleid fra Shell. Ny utfordring og nytt engasjement – ja takk!

Fra ledelse til operasjon

– Dette er jo et drømmeprosjekt. Det er fremtiden, og jeg vil si det er en viktig del av løsningen på klimautfordringene vi står i. Det er også et oppdrag der jeg får brukt veldig mye av erfaringene jeg har tilegnet meg i olje- og gassindustrien på en fantastisk måte, sier Aksel.

Northern Lights er et samarbeid mellom Equinor, Total Energies og Shell. Et prosjekt som skal tilby norsk og europeisk industri en løsning for transport, mottak og permanent lagring av CO2. Northern Lights er en del av storsatsingen til norske myndigheter: Langskip.

Fra 2011 til 2022 var Aksel driftssjef for Knarr feltet. Og i en lang periode var det Knarr døgnet rundt. I 2022 fulgte han skipet frem til kaien på Stord. Knarr hadde da nådd sin levetid og produksjonsstansen var første ledd i avvikling av feltet. Slik ble Northern Lights den nye jobben.
Som en fremsnakker av gode arbeidsmetoder og miljø, er det lett å lytte når Aksel snakker. Han er en mann med erfaring og kunnskap som kommer til nytte og glede for de som er rundt ham.
Plener hadde knapt kommet seg innenfor dørene i et bygg han kjente godt fra før, «Smedvig-bygget» i Løkkeveien der Norske Shell AS nå har sitt hovedkontor, før han måtte flytte et steinkast lenger ut i Bjergsted. Og her trives han godt. Som en ansatt med så bred kompetanse som Plener har, ville det være synd å ikke benytte den nå når grunnlaget legges i Øygarden.

«For meg er det å jage nye utfordringer synonymt med det å jobbe i Shell. «Chasing the barrels» er det det handler om, det er alltid noe som kan bli bedre.

Smidighet og fleksibilitet er essensielt

Aksel er far til tre døtre og har fått prøve seg på mangt. Han bruker stadig tid i håndball-miljøet i Stavanger og påtar seg blant annet ansvaret for all sikkerhet under alle internasjonale håndballkamper i regionen. Han er med i håndballstyret i Viking, og så er han glad i historie. Aller helst kombineres historieutflukter med vinreiser, da er Plener en lykkelig mann.

Nordlendingen Aksel Plener er en god kommunikator og en som får folk til å lytte. – Duncan Peace, min tidligere leder i Navion ga meg mange gode råd, blant annet om kommunikasjon. Han var opptatt av å snakke samme språk, ikke engelsk eller fransk, men det å snakke sammen på samme nivå. Det gjelder å tilpasse seg. Da får man mye bedre kvalitet på samtalen, forklarer han. Som leder har det vært vesentlig for en best mulig forståelse, sier Plener.

Hjertet utpå drakten

Aksel Plener har bidratt til å starte fire felt i Nordsjøen og hatt lederansvar over tid, for store installasjoner og overfor mange ansatte.

– Det har gjort noe med meg jobbe så variert, og på tvers av disipliner innen drift, reservoar, undervannssystemer, C&P, HMS og logistikk, forteller Aksel.

– For Knarr utviklet vi en driftsorganisasjon som hadde korte linjer til øverste ledelse der åpenhet og positivitet ble verdsatt. I tilfeller der vi hadde hendelser var det alltid fokus på folks sikkerhet og helse, fremfor økonomiske ekstrautgifter. Det sier mye om en organisasjon, sier han.

Som en mann med mange jern i ilden har han blitt god på å finne balansen mellom jobb, fritid og familie.

– Det har gjort at jeg bedre har kunnet passe jobben min, og samtidig bli en bedre utgave av meg selv.

Du er kanskje også interessert i:

Ingun Hovland, altmuligkvinnen

Blander du nysgjerrighet med en interesse for økonomi, solid kunnskap om petroleumsteknologi, en dose utålmodighet, og en dråpe reiselyst, så får du Ingun Hovland.

Prosjektlederen Anne Håland

I 1996 fikk hun sin første jobb som boreingeniør for Norske Shell. Men hun ble ikke i landet lenge. Bare to år etter sendte Shell Anne Håland ut i verden. Her er Anne sin Shell-historie.

Eirin Sandberg, lynet fra Bodø

Siden begynnelsen av karrieren i Shell, har Eirin vært involvert i en rekke prosjekter. Hun er en del av energiomstillingsteamet som ser på muligheter innenfor vindkraft, karbonfangst- og lagring, samt produksjon av hydrogen. – Hver dag i Shell er interessant på sin egen måte, sier Eirin Sandberg.

Ørjan Ellingsen, Material Man

Noen mennesker renner nærmest over av engasjement for det de holder på med, både på jobb og ellers i livet. Materialingeniør Ørjan Ellingsen er nettopp en slik fyr.