Det har nylig vært hendelser hvor organisasjoner har hevdet å drive rekruttering på Shells vegne. Disse organisasjonene hevder at de enten jobber for eller er tilknyttet Shell. Organisasjonene informerer enkeltpersoner om at deres kvalifikasjoner er godkjent for en stilling i Shell (lokalt eller utenlands), og ber personene overføre større pengebeløp som skal dekke arbeidstillatelser, forsikring o.l.

Vær oppmerksom på at Shell eller noen av organisasjonene som driver rekruttering på vegne av Shell, vil ikke på noe tidspunkt i søknadsprosessen ber om penger eller innbetalinger fra søkerne. Alle som mottar et tilbud om jobb fra Shell, enten direkte eller indirekte, må gjennomgå en formell rekrutteringsprosess.

Vær oppmerksom på at denne typen kommunikasjon er svindel. Den kommer ikke fra Shell og er heller ikke tilknyttet Shells rekrutteringsprosess.

Noen nøkkelpunkter i denne typen kommunikasjon, er at den er sendt fra adresser som ikke tilhører Shell (f.eks. en yahoo.com-adresse), språket er dårlig og at du blir bedt om å sende penger.

Vi anbefaler at du ikke svarer på slike uoppfordrede tilbud og/eller tilbud fra personer du ikke kjenner til. Oppgi aldri personlige opplysninger eller økonomiske opplysninger til personer du ikke kjenner. Skulle du motta et slikt tilbud, råder vi deg til å ta kontakt med det lokale politiet og overlevere all informasjonen du har om avsenderne (e-postadresser, telefon-/faksnummer osv.).

Mer i karrierer

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.

Shell Graduate Programme

Du kan søke direkte på graduateprogrammet via denne siden.