Ansvar:

 • Overholdelse av lover, forskrifter og Shell standarder
 • Utøvelse av Shells kompetansestyringsprosesser
 • Fasilitere, planlegge, rapportere og verifisere kompetanseutvikling for alle roller på Nyhamna-anlegget

Arbeidsoppgaver:

 • Gi profesjonell støtte i utøvelsen av kompetansekrav nedfelt i norsk lovverk, Shells retningslinjer og lokale krav
 • Utvikle og vedlikeholde kompetanse og verifikasjonsmatrisen for alle roller på Nyhamna-anlegget
 • Overvåke, analysere, strukturere og forbedre kompetansestyringssystemet
 • Gi profesjonell støtte og oversikt i kompetansestyringssystemet til ledere, mellomledere, ansatte og kontraktører
 • Hjelpe ledere og ansatte med individuelle utviklingsplaner
 • Rettlede og støtte ledere og mellomledere i å etablere kurs og oppgraderinger for ansatte, og styrke dele og læringskulturen i bedriften
 • Operasjonalisere vurderingsstandarder og organisere kurs for slike vurderinger
 • Levere kvalitetsrapporter for HMS- kritisk kompetanse
 • Være kost- og nytteeffektiv i utøvelse av treningsaktiviteter
 • Administrere kursaktivitet, inkludert registrering av utførte kurs
 • Utvikle en årlig utvikling og kompetanseplan for alle relevante kompetanseaktiviteter

Kvalifikasjoner:

 • Mer enn 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra gassanlegg
 • Relevant bachelor eller mastergrad
 • Erfaring i bruk av kompetansestyringssystem og pedagogiske evner
 • Vi verdsetter samarbeidsevne, resultatorientering og evne til å nå mål både for seg selv og gjennom andre

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidragsyter til et godt miljø og ditt fag

Har du spørsmål om stillingen – Ta kontakt med Øyvind Raanes på +71176223 eller mail oyvind.raanes@shell.com

Søknadsfrist: 1.mars 2019

Søknad sendes via vår søknadsportal, der du kan legge inn tekst på norsk Lenke til søknadsportal

Mer i Karrierer

Shell Business Operations

En stilling innen Shell Business Operations gir unike muligheter til å påvirke Shells forretningsløsninger i hele verden.