Shell Graduate Programme

Shell Graduate Programme tilbyr nyutdannede tekniske studenter et bransjeledende to- til treårig opplæringsprogram hvor du får jobbe direkte på banebrytende prosjekter. Du får muligheten til å ha en givende karriere i et teknisk utfordrende miljø som har ansvar for sikkerheten og effektiviteten til både Upstream- og Downstream-produksjon.

Det er en ypperlig sjanse til å påvirke vår globale virksomhet og samarbeide med noen av verdens dyktigste driftsteam og teknikere. Våre fagpersoner er der for å svare på alle spørsmål du måtte ha, hjelpe deg til å nå ditt fulle potensial og hjelpe deg med å utvikle evnene dine.

Våre Asset Maintenance, Reliability and Turnaround Engineers tar viktige avgjørelser om Shells anlegg på land og offshore, slik at vi kan optimalisere den tekniske ytelsen til installasjonene. I dette teamet vil du delta på teknisk problemløsning og pålitelighetsteknikk, utforming av nye anlegg, konstruksjon og vedlikehold av utstyr, det er derfor viktig at du er rolig og fattet og trives med å løse problemer. Du blir en del av det pågående målet om å dekke den økende globale energietterspørselen på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte.

Asset Maintenance, Reliability and Turnaround

Våre Asset Maintenance, Reliability and Turnaround Engineers tar viktige avgjørelser om Shells anlegg på land og offshore, slik at vi kan optimalisere den tekniske ytelsen til installasjonene. Som en del av dette teamet, vil du delta på teknisk problemløsning og pålitelighetsteknikk, utforming av nye anlegg, konstruksjon og vedlikehold av utstyr, det er derfor viktig at du er rolig og fattet og trives med å løse problemer. Du blir en del av det pågående målet om å dekke den økende globale energietterspørselen på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte.

Roller og ansvarsområder

Du vil få flere utfordringer og ansvarsområder innenfor fagområdet Asset Maintenance, Reliability and Turnaround, og etter hvert som du går gjennom Shell Graduate Programme vil du få stadig flere. Du kan for eksempel få jobbe med følgende områder:

  • Vedlikehold av utstyr og HMS-integritet
  • Teknisk problemløsning og pålitelighetsteknikk
  • Utforming og konstruksjon av nytt anlegg
  • Budsjettering og kontraktsforhandling
  • Administrering av ettersyn

Rollene du vil få lære om og oppleve, omfatter:

  • Civil Engineering
  • Maintenance Engineering
  • Production Team Support Engineering
  • Instrument Technician
  • Electrical Engineering

Opplæring og utvikling

Du vil få muligheten til å lære mer om de tekniske aspektene ved Asset Maintenance-virksomheten, som prøveboring, utvikling, produksjon, og prosjekttjenester som dekkes i Shell Graduate Programme. Dette vil legge et solid grunnlag for en videre karriere. Du vil få veiledning i verdensklassen, uvurderlig mentoring, formell og strukturert opplæring og jevnlige evalueringer.

Fremtidige oppdrag

Når du har fullført Shell Graduate Programme, kan du fortsette å utvikle dine tekniske kunnskaper gjennom det treårige Shell Advanced Technical Programme. Denne videreopplæringen har en klar struktur og klart definerte mål og vil gi deg den kompetansen du trenger for å påta deg en mer ansvarsfylt rolle i Shells tekniske fagmiljø og bli en fremtidig foregangsperson.

Få førstehåndserfaring med grensesprengende prosjekter