Shell Graduate Programme

Vårt femårige opplæringsprogram gir dyktige personer en omfattende innføring i de forskjellige områdene av Shells forretningsvirksomhet og operasjoner innenfor den tekniske delen av Shell Graduate Programme.

Det omfattende programmet kan være starten på en lang og interessant karriere for de som ønsker å være en foregangsperson innenfor sitt felt.

Iprogrammet får du samarbeide med bransjens ledende tekniske eksperter og visjonærer og opparbeide deg erfaring som Civil, Structures and Offshore Engineer på noen av Shells mest banebrytende tekniske prosjekter. Shell har et positivt arbeidsmiljø der du får muligheten til å samarbeide med team i hele verden. Du vil bli oppmuntret til å tenke nytt og utvikle dine evner og tekniske ferdigheter.

Civil, Structures and Offshore Engineering

Som Civil and Offshore Structures Engineer vil du bli en del av et profesjonelt team som jobber med å vedlikeholde konstruksjonsintegriteten til utstyr og skape kostnadseffektive løsninger. En ingeniørstilling hos Shell er en mulighet til å fortsette karrieren hos en ledende global aktør innen energi og være med på å forme bransjens fremtid. Som Civil and Offshore Structures Engineer vil du få en viktig rolle i utviklingen av større prosjekter og anledning til å samarbeide med andre problemløsere for å vedlikeholde utstyr.

Roller og ansvarsområder

Hos Shell får du sjansen til å utvikle dine tekniske ferdigheter samtlige Civil, Structures and Offshore Engineering-roller. I noen tilfeller får du dessuten anledning til å delta på korte, internasjonale utviklingsoppdrag. Rollene omfatter blant annet:

  • Utvikling av større prosjekter
  • Drift
  • Vedlikehold av utstyr

Ansvaret kan omfatte:

  • Gi teknisk støtte til flerfaglige team
  • Besøke anlegg
  • Holde øye med leveranser fra entreprenører

Opplæring og utvikling

Du følger et strukturert program som leder til en fagteknisk kvalifikasjon fra et eksternt opplæringssted, f.eks. CEng MICE, RINA. Shell Graduate Programme tilbyr arbeidspraksis, mange forskjellige tekniske oppgaver og opplæring ansikt til ansikt. Du kan også forvente veiledning fra erfarne medarbeidere innenfor Civil, Structures and Offshore Engineering-områdene samt bredere tekniske fagområder. Etter fullført program vil det bli anledning til å jobbe innenfor et valgt fagområde og få et internasjonalt oppdrag på et av våre hovedprosjekter eller aktiva som Civil, Structures and Offshore Engineer eller i en tilknyttet rolle.

Samarbeid med eksperter og visjonærer