Shell Graduate Programme

Downstream Commercial, som tilhører Commercial-delen av Shell Graduate Programme, er et treårig, praktisk opplæringsprogram fordelt på to utplasseringer på 18-måneder. Som nyutdannet Commercial-student vil du få en helt ny tilnærming til næringslivet gjennom programmet og muligheten til å prøve deg i felt-, drifts- og analysestillinger innenfor de forskjellige områdene av virksomheten. Du vil også få være med på å overvåke markedsaktivitet, utvikle verdiforslag til kunder og utvikle og opprettholde gode kundeforhold.

Downstream Commercial

Du kommer til å spille en viktig rolle når det gjelder å styrke Shells renommé, drive bevisstgjøring av merket og støtte til våre forretningsmål. Dette er et spennende, svært variert og utfordrende arbeidsmiljø som er involvert i alle områdene av virksomheten vår, fra raffinering av olje og gass til salg av produkter til kunder og bedrifter. Hos Shell ønsker vi å hjelpe dyktige personer som ønsker å drive utviklingen innenfor sitt fagområde. Shell Graduate Programme gir deg et solid grunnlag og uvurderlig erfaring som forbereder deg på en fremtidig karriere som fagperson og leder.

Roller og ansvarsområder

Du vil få prøvd deg i ulike viktige roller innenfor Downstream Commercial-virksomheten, for eksempel:

 • Sales Account Advisor
 • Analyst
 • Marketing Project Manager
 • Pricing Advisor

Og få muligheten til å jobbe innenfor virksomhetsområder som:

 • Sales
 • Marketing
 • Strategy 
 • Pricing
 • Business development 
 • Operations

Allerede fra dag én vil du få reelt ansvar, for eksempel:

 • Overvåking av markedsaktivitet
 • Utarbeide verdiforslag for kunder 
 • Utvikle og opprettholde gode kundeforhold

Opplæring og utvikling

Du vil få solid opplæring i form av klasseromsbasert og nettbasert opplæring kombinert med veiledning og mentoring. Vi foretar jevnlige evalueringer og gir deg kontinuerlig fagopplæring innen markedsføring, prissetting, handel og lederskap. Shell Graduate Programme gir vitebegjærlige, dyktig personen den støtten de trenger for å bli dyktige fagpersoner. Du vil få testet dine forretningsegenskaper samtidig som du hjelper oss å forbedre måten vi driver virksomhet på, både på det lokale og det globale marked.

Nysgjerrig på å få vite mer om Commerce?