Shell Graduate Programme

I Commercial Business-delen av Shell Graduate Programme deltar du i et treårig opplæringsprogram hvor du vil få prøvd deg i to ulike arbeidsroller, begge med en varighet på 18 måneder. Du vil få uvurderlig hjelp av Shells globale nettverk av erfarne fagpersoner til å legge grunnlaget for videre suksess i vår integrerte verdikjede. Du vil få hjelp til å identifisere dine sterke sider i et miljø hvor du også får utviklet lederevnene. Du vil få lære mer om handel, få utviklet din forretningsteft og kunne være med på å innfri verdens fremtidige energibehov.

Downstream Supply Chain

En stilling i Shells Downstream Supply Chain gir deg muligheten til å skape verdi på tvers av hele vår globale forsyningskjede og få innsikt i flere forretningsområder for den som ønsker det. Dette er et dynamisk og konkurransedyktig miljø hvor målet er å levere Shell-produkter på en trygg måte og samtidig oppnå maksimal effektivitet og lønnsomhet.

Roller og ansvarsområder

Som nyutdannet i Downstream Supply Chain vil du få utvikle dine kommersielle evner ved å prøve ut forskjellige roller innen nedstrømsvirksomheten. Dette kan være:

 • Distribution Business Analyst 
 • Logistics Analyst
 • Materials Planner
 • Optimisation Analyst
 • Production Planner 
 • Supply Analyst

Du kan forvente å få like typer ansvar, inkludert:

 • Strategiplanlegging for forsyningskjeden
 • Identifisere forbedringsmuligheter for forsyningskjeden

 • Optimalisere operasjoner, inkludert distribusjonskanaler
 • Forhandle kontrakter for å oppnå høyest mulig verdi 
 • Overvåke risikoer ved bedriftsledelse

Opplæring og utvikling

Du vil få opplæring på områder som forsyningskjede, raffineriøkonomi, håndtering av prisrisiko i oljemarkedet og integrert forsyningskjedestyring. I tillegg til den praktiske opplæringen vil du også delta på formelle opplæringskurs innenfor ditt fagfelt. Det kan omfatte forhandlinger, forsyningskjedeøkonomi og lederskap. I løpet av Shell Graduate Programme vil vi foreta jevnlige evalueringer av deg for å fastslå i hvilken retning du bør ta karrieren og å lage en utviklingsplan.

Utvikle dine kommersielle evner