Shell Graduate Programme

Som nyutdannet tekniker vil du gjennomgå et treårig opplæringsprogram som gir dyktige personer en omfattende innføring i de forskjellige områdene av Shells forretningsvirksomhet og operasjoner innenfor den tekniske delen av Shell Graduate Programme. Dette er en robust plattform som du kan bruke som springbrett til en banebrytende, langvarig og tilfredsstillende karriere innen Electrical Engineering.

Gjennom programmet får du samarbeide med bransjens ledende tekniske eksperter og visjonærer og opparbeide deg erfaring fra noen av Shells mest banebrytende tekniske prosjekter. Hos Shell får du et positivt arbeidsmiljø og muligheten til å samarbeide med team over hele verden. Du vil bli oppmuntret til å tenke nytt og utvikle egne evner og tekniske ferdigheter.

Electrical Engineering

Ansvarsområdene til Shells elektroingeniører omfatter blant annet feilsøking og løsning av elektriske problemer, utarbeiding av maskin- og programvare og overvåking av kraftfordelingen.

En ingeniørstilling hos Shell er ikke bare en mulighet til å gi karrieren en kickstart hos en ledende global aktør innen energi og få utvidet horisonten, men også en mulighet til være med på å forme industriens fremtid. Som elektroingeniør spiller du en viktig rolle, og arbeidet er avgjørende for at et prosjekt skal lykkes. Du vil jobbe side om side med andre kreative tenkere, problemløsere og innovatører som hele tiden prøver å flytte grensene for hva som er mulig. Vi sørger for at du hele tiden har muligheten til å utvikle din ekspertise og dine ferdigheter. 

Roller og ansvarsområder

Som elektroingeniør hos Shell vil dine ansvarsområder bli utvidet i takt med den kompetansen du tilegner deg gjennom opplærings- og utviklingsprogrammet. Disse rollene kan blant annet være:

  • Ansvar for å utvikle et komplekst elektrisk system for et olje- og gassanlegg
  • En rolle innen Electrical Maintenance / Operations på et olje- og gassanlegg
  • Roller innen Electrical/Project Engineering eller Site Management på en rekke forskjellige steder

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Ressursene og læremulighetene du får i Shell, er blant de beste i industrien. Som nyutdannet er du kanskje nysgjerrig på å lære mer om ditt eget fagfelt, og her vil du ha tilgang til et veletablert opplærings- og utviklingsprogram som er helt i tråd med kravene til faglig matrikulering.

Vi har som mål å utvikle dine ferdigheter og kompetanse så raskt som mulig, slik at du får mest mulig ut av tilgangen til våre verdensledende prosjekter og internasjonale operasjoner. Fremdriften din vil bli evaluert regelmessig av erfarne fagfolk for å sikre at du får den støtten du trenger til å utvikle deg.

Være en foregangsperson innen Electrical Engineering