Shell Graduate Programme

Når du jobber som Exploration Geoscientist i den tekniske delen av Shell Graduate Programme for Geoscience, deltar du på et integrert program med blandet læring som varer i 3 år. Det er en kombinasjon av praksis, strukturert opplæring og feltarbeid som er ment å gi deg en innføring i alle Shells virksomhetsområder, anledning til å bygge opp et nettverk og legge et solid grunnlag for din fremtidige karriere.

For å finne ut hvordan og hvor du kan bruke dine ferdigheter blir du plassert i et team som jobber med aktuelle, tekniske prosjekter. Mens du deltar i Shell Graduate Programme vil du få muligheten til å prøve forskjellige roller samtidig som du samarbeider tett med erfarne tekniske fagpersoner.

Exploration Geoscience

Når du begynner som Exploration Geoscientist i Shell, blir du del av et dynamisk team som jobber med å identifisere, karakteriser, trygt bore etter og produsere nye reserver med kommersielt forsvarlige hydrokarboner. Shell søker aktivt etter både konvensjonell og ukonvensjonell olje og gass i over 35 land og er stadig på jakt etter nye muligheter i resten av verden.

Roller og ansvar

En karriere innen Exploration Geoscience omfatter en rekke roller og ansvarsområder, blant annet:

  • Regional geologisk vurdering 
  • seismisk tolkning 
  • prospektevaluering og modning 
  • utforskning 

Enten du jobber i global eller regional skala, med sedimenter eller felt, får du bruke de nyeste teknologiene og jobbe i integrerte team med kollegaer fra andre Geoscience-felt (Geophysics, Production Geoscience og Specialist Geoscience), Well Engineering og Petroleum Engineering.

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Hos Shell fokuserer vi på teamarbeid og tilbyr kontinuerlig utvikling. Du kan forvente bransjeledende, formell opplæring, praksisopplæring, veiledning og regelmessig tilbakemelding på prestasjonen din. Når du deltar på Shell Graduate Programme får du sjansen til å møte kollegaer og andre nyutdannede og utveksle kunnskap. Etter fullført Shell Graduate Programme vil vi at du skal ha utviklet en detaljert forståelse av Exploration Geoscience, Geophysics, Production Geoscience, Specialist Geoscience og Shells generelle virksomhet.

Fremtidige oppdrag

Arbeid på Shells mest banebrytende prosjekter