Shell Graduate Programme

Gjennom en stilling i Corporate Functions-delen av Shell Graduate Programme er du med på å utvikle faglige anbefalinger som bidrar til å gjøre oss til en svært konkurransedyktig global virksomhet. Du deltar på et treårig opplæringsprogram som omfatter to utplasseringer på 18-måneder hver. Du får delta på reelle finansprosjekter, noe som vil gi deg en fantastisk mulighet til å lære hvordan man maksimerer verdien for et større selskap og påvirker Shells generelle finansytelse globalt.

Finance

Som nyutdannet i Shells Finance-team er du med på å skape fortjeneste og nye finansprosesser som skal sikre videre suksess. Du vil få muligheten til å utføre viktige kommersielle oppgaver som støtter Shells kjernevirksomheter og som er avgjørende i forhold til hvordan vi kan innfri verdens økende energietterspørsel. Du vil samarbeide med team fra alle deler av virksomheten og oppleve hele verdikjeden fra økonomisk planlegging, sammenslåinger og oppkjøp, til finansiell støtte til salgskampanjer.

Roller og ansvarsområder

Du vil få en omfattende introduksjon til omfanget av Shells finansvirksomhet og erfaring innen flere forskjellige områder av Shells finansvirksomhet gjennom roller som:

  • Finance Analyst
  • Finance Controller
  • Finance Management

Ansvarsområder kan bestå av blant annet:

  • Utforming av finansmodell, taksering og finansanalyse
  • Finansrådgivning i forbindelse med kommersielle avgjørelser

  • Risikostyring og internkontroll
  • Utarbeide regnskapspraksis, standarder og rapporteringspraksis for lokale filialer og gruppen generelt

  • Planlegge, sette mål og budsjettere

  • Prestasjonsstyring og vurderinger

Opplæring og utvikling

For at du skal finne og utvikle dine sterke sider innen finans, vil du få støtte fra vårt inkluderende arbeidsmiljø, og formell opplæring i blant annet Financial Controlling and Accounting, Finance Management og Finance Support. Vi har en kultur for kontinuerlig utvikling og opplæring, derfor vil du få veiledning, mentoring og jevnlige evalueringer slik at du kan bli en fremtidig leder.

Jobbe på reelle finansprosjekter