Shell Graduate Programme

Å skulle innfri verdens komplekse energiutfordringer krever innovativ tenking og topp moderne teknologi. I den tekniske delen av Shell Graduate Programme for Geomatics vil du gjennomgå et variert treårig opplæringsprogram som kombinerer arbeidspraksis med strukturert opplæring og feltarbeid. Ikke bare vil du få innsyn i alle sider av Shells Geomatics-operasjoner, du vil også aktivt kunne bygge deg opp et eget nettverk internt i organisasjonen. I løpet av programmet vil du få muligheten til å veksle mellom roller slik at du er garantert bred erfaring, noe som kommer godt med i karrieren videre.

Geomatics

Gjennom en stilling i Geomatics vil du kunne yte viktige bidrag til Shells globale oppstrømsvirksomhet sammen med et team på rundt 300 fagpersoner fordelt på 23 land. Geomatics benytter geoinformasjon til å støtte mange av Shells høyest prioriterte prosjekter gjennom hele oppstrømslivssyklusen. Dette inkluderer landmåling på land og offshore, analysering av geoinformasjonsstyring og kartlegging ved hjelp av GIS-programvare (geografisk informasjonssystem), posisjonering på land og offshore, geodesi og fjernanalyse.

Roller og ansvar

En stilling i Geomatics hos Shell legger til rette for en rekke roller og ansvarsområder, blant annet:

  • Oppstart og gjennomføring av oppstrømsprosjekter
  • Landmåling og posisjonering på land og offshore – innsamling av geoinformasjon
  • Bruk av fjernanalyse via satellitt og antenne til innsamling og analyse av geoinformasjon
  • Deformasjonsovervåking og geodetisk analyse
  • Vedlikehold av geodataintegritet for geoinformasjon
  • Geoinformasjonsstyring – ved hjelp av GIS og kartografi til innsamling, analyse og presentasjon av geoinformasjon
  • Beredskap

Opplæring og utvikling

I løpet av de tre årene vil du ha tilgang til Shells globale nettverk med karriereressurser, du vil derfor ha alle muligheter til å nå ditt fulle potensial. Nyutdannede kan
forvente praktisk opplæring, uovertruffen veiledning, formell opplæring i verdensklasse og jevnlige evalueringer gjennom det integrerte og omfattende Shell Graduate Programme. Teamarbeid er en viktig del av måten Shell drives på. Nyutdannede som ønsker å lære mest mulig, vil dra nytte av det støttende, åpne og inkluderende miljøet i Shell-teamene.

Jobb på prosjekter med høy prioritet