Shell Graduate Programme

I den tekniske delen av Shell Graduate Programme får du to til tre år med strukturert opplæring i et teknisk fagområde. Du får vite mer om Shells forretningsprosesser og -ledelse, og du finner ut hvordan du kan bidra samtidig som du får praktisk opplæring fra noen av bransjens mest erfarne helse- og sikkerhetseksperter. Allerede fra dag én er du del av det globale HSSE-teamet. Støttenettverket vil gi deg verdifull innsikt i bransjen og veiledningen du trenger for å nå ditt potensial.

Health, Safety, Security and Environment (HSSE)

HSSE er svært viktig for Shells forretningsmessige og tekniske drift. I dette teamet kan du bidra til å forme en mer ansvarlig global energifremtid. Våre HSSE-retningslinjer er avgjørende for målet om å produsere renere energi, skape fordeler for lokalsamfunn og redusere driftens miljøpåvirkning. Det kreves blikk for detaljer, teamarbeid og interesse for innovasjon for å gjennomføre våre strenge standarder for helse, miljø og sikkerhet, men det er nok av belønninger for de som ønsker å legge et solid grunnlag for en fremtidig karriere.

Roller og ansvar

Du får prøve deg i HSSE-roller som Technical Safety Engineer, Real Estate HSE Advisor og Regulatory Advisor og vil påvirke alle sider ved Shells virksomhet. Du kan delta følgende aktiviteter:

  • Sørge for at sikkerhet er integrert i alle deler av Shells virksomhet
  • Håndtere miljørisikoer i økologisk sårbare regioner
  • Besvare interessentenes behov og bekymringer i forbindelse med forretningsmål

Opplærings- og utviklingsmuligheter

I programmet får du vite mer om nøkkelkompetanse som er viktig for HSSE-stillinger. Kombinasjonen av formell opplæring, dedikert veiledning og coaching vil få frem dine lederegenskaper og gi deg bedre teknisk forståelse. Vi ønsker å utvikle deg fra en dyktig nyutdannet til en enestående Shell-ansatt.

Hjelp oss med å forme energiens fremtid