Shell Graduate Programme

Som nyutdannet tekniker vil du gjennomgå et toårig opplæringsprogram gir dyktige personer en omfattende innføring i de forskjellige områdene av Shells forretningsvirksomhet og operasjoner innenfor den tekniske delen av Shell Graduate Programme. Dette er en robust plattform som vil gi den som ønsker å være en foregangsperson innenfor sitt felt, en lang og interessant karriere.

Gjennom programmet vil du samarbeide med bransjens ledende tekniske eksperter og visjonærer og opparbeide deg erfaring fra noen av Shells mest banebrytende tekniske prosjekter. Hos Shell får du et positivt arbeidsmiljø og muligheten til å samarbeide med team over hele verden. Du vil bli oppmuntret til å tenke nytt og utvikle egne evner og tekniske ferdigheter.

Pipelines, Flow Assurance and Subsea Engineering

Pipelines, Flow Assurance and Subsea Engineers yter teknisk støtte til utforming og levering av nye prosjekter, vedlikehold og overvåking av eksisterende aktiva. De tre fagfeltene samarbeider tett og arbeidet er stimulerende. Våre rørledninger strekker seg for eksempel gjennom ørkener, fjell og dype hav, og driften blir mer innovativ for hvert eneste år. I Flow Assurance kan du bli bedt om å finne den riktige kombinasjonen av termohydraulikk og innsprøytede kjemikalier for å optimalisere strømningen og skape sikre driftsprosedyrer.

Som nytudannet kommer du til å jobbe i Subsea Engineering og ha ansvar for å levere komplekse dyphavsutstyr og strekke de tekniske grensene innen så forskjellige felter som teoretisk materiallære og motordesign.

Roller og ansvarsområder

Fagområdene Pipelines, Flow Assurance and Subsea tar seg av noen av de mest utfordrende og spennende problemene innen ingeniørvitenskapen i dag. For eksempel:

  • Pipeline Engineering omfatter utforming, konstruksjon, installasjon og sikker drift av komplekse rørledningsnettverk, både offshore og på land.
  • Flow Assurance omfatter utvikling av strategier som sørger for at produksjonen ikke stanser.
  • Subsea Engineering omfatter utforming, produksjon, installasjon og sikker drift av høyteknologisk dybhavsproduksjonsutstyr.

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Du vil få praktisk opplæring, jobbe med utfordrende prosjekter, få veiledning fra mentorer og muligheten til å påvirke virksomheten. I fagområdene Pipelines, Flow Assurance and Subsea hos Shell vil du få en god blanding av praksis, veiledning og formell opplæring. Du vil også få mange muligheter til å bidra med innovasjon og flytte grenser: prosjektene våre er blant de fremste i industrien og når det gjelder teknologi. Samtidig vil regelmessige rotasjoner forskjellige prosjekter og arbeidsmiljøer, jevnlige evalueringer og et godt strukturert utviklingsprogram hjelpe deg til å nå ditt fulle potensial.

Fremst når det gjelder teknologi