Shell Graduate Programme

Vårt treårige opplæringsprogram for nyutdannede teknikere gir deg en omfattende introduksjon til forskjellige områder innen Shells virksomheter og operasjoner. I den tekniske delen av Shell Graduate Programme kan de som ønsker å bli foregangspersoner i sitt felt, skape en lang og tilfredsstillende karriere.

Gjennom programmet vil du samarbeide med bransjens ledende tekniske eksperter og visjonærer og opparbeide deg erfaring fra noen av Shells mest banebrytende tekniske prosjekter. Hos Shell får du et positivt arbeidsmiljø og muligheten til å samarbeide med team over hele verden. Du vil bli oppmuntret til å tenke nytt og utvikle egne evner og tekniske ferdigheter.

Process, Automation, Control and Optimisation (PACO)

Innen Process Automation, Control and Optimisation (PACO) har du anledning til å jobbe på en rekke Upstream- og Downstream-prosjekter og virksomheter som har stor innvirkning på virksomheten vår. Du kan for eksempel få sjansen til å kombinere produksjonsteknikk med prosesstyring og avanserte datakunnskaper for å skape innovative løsninger og maksimere produksjonen av kjemiske produkter samt olje og gass ved driftsanleggene. Du kan gi et betydelig bidrag til lokale og eksterne driftsanlegg for olje og gass (både på land og offshore), raffinerier og kjemiske anlegg ved å bruke analysatorer og datateknologi til å automatisere driften av dem.

Roller og ansvarsområder

I Shell Graduate Programme vil du oppleve et dynamisk og utfordrende miljø. Begynnerrollene i PACO-fagområdene omfatter:

  • Daglig støtte knyttet til PACO-teknologier ved et olje- og gassproduksjonsanlegg, raffineri eller kjemisk anlegg
  • Utarbeide instrumenter og prosesstyringssystemer for nye anlegg til produksjon av olje og gass (på land og offshore) og til produksjon av oljeprodukter og kjemiske produkter
  • Sentral bedriftsstøtte og bruk av PACO-teknologier ved de forskjellige Shell-virksomhetene

Ansvaret kan omfatte:

  • Utvikle dynamiske modeller for å optimalisere design og drift av utstyr fra varmeapparater med tenning til raffinerier og kjemiske anlegg
  • Benytte modelleringsteknikker for prosesstyring til å automatisere boring av oljebrønner
  • Forbedre prosessikringen ved hjelp av intelligent bruk av sensorer, kunnskap om produksjonsteknikk og automatiseringsteknikker

Opplærings- og utviklingsmuligheter

I PACO-fagområdet får du muligheten til å kombinere kunnskaper fra forskjellige områder, for eksempel produksjonsteknikk, datateknologi, elektroteknikk og maskinteknikk, for å løse alt fra enkle til komplekse problemer innen olje- og gassproduksjon, raffinerier og kjemiske anlegg. Du vil få erfaring med et bredt utvalg teknologier gjennom en veldefinert lærestruktur som støttes av erfarne medarbeidere som hjelper deg til å nå ditt karrieremål. Du vil også gjennomgå jevnlige evalueringer som skal sikre at du får størst mulig utbytte av læreressursene og bidra til at du blir en dyktig Shell-fagperson.

Få påvirkning både på land og offshore