Shell Graduate Programme

Du deltar i et to- til treårig industriledende veilednings- og utviklingsprogram i den tekniske delen av Shell Graduate Programme. Du blir en del av det globale Process Engineering-fellesskapet og du kan, som en del av den tilpassede opplæringen, komme til å jobbe sammen med noen av industriens grensesprengere.

Du vil bli gitt ansvar allerede fra dag én, og kan få ta del i Shells mest banebrytende og viktige prosjekter, en drømmesituasjon for problemløsere og innovatører. Arbeidsmiljøet og samfunnet vårt er positivt og oppmuntrende: hos Shell ønsker vi å hjelpe deg til å vokse og strekke grensene for hva du tror du er god for.

Process Engineering

Process Engineering er gjennom utvikling og produksjon av uforedlede hydrokarboner og påfølgende foredling til kommersielle produkter, helt avgjørende for Shells aktiviteter i hele virksomheten. Er du nysgjerrig av natur har du her sjansen til å få ta del i utvikling og optimalisering av kjemiske prosesser, drift av utstyr og anlegg, og analyse og tolkning av laboratoriums- og anleggsdata. Våre produksjonsingeniører yter også støtte til olje- og gassproduksjonsanlegg, raffinerier, kjemiske anlegg (både på land og offshore), tar seg av den tekniske integriteten til anlegg og nye prosjekter, gir råd knyttet til produksjonssikkerhet og setter i drift nye installasjoner.

Roller og ansvarsområder


Som en del av Shells tekniske team i verdensklasse, vil du bli gitt en rekke forskjellige typer ansvar, for eksempel:

  • Utvikling og optimalisering av utstyr og anlegg
  • Rådgivning om produksjonssikkerhet
  • Idriftsettelse av nye installasjoner
  • Analysering av laboratoriums- og anleggsdata
  • Daglig samarbeid med operatørene i kontrollrommet

Produksjonsingeniører påvirker mange større deler av virksomheten, blant annet:

  • Exploration and Production
  • Gas
  • Refining
  • Chemicals

Uansett hvilken rolle du satser på, vil du være med på å løse den fremtidige, globale energiutfordringen.

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Målet med programmet er å gi deg førsteklasses opplæring og den veiledningen du trenger for å bli en dyktig Shell-fagperson. Programmet består av en blanding av praktisk opplæring, klasseromsopplæring og nettbasert opplæring og jevnlige evalueringer som skal sørge for at du når ditt potensial.

Fremtidige oppdrag

Verdens energiutfordringer blir stadig mer komplekse, og vi trenger fremtidige ledere som kan tenke nytt og påta seg disse utfordringene. Etter fullført Shell Graduate Programme tilbyr vi et oppfølgingsprogram, nemlig det treårige programmet Shell Advanced Technical Programme. Denne videreopplæringen har en klar struktur og klart definerte mål og vil gi deg den kompetansen du trenger for å påta deg en mer ansvarsfylt rolle i Shells tekniske fagmiljø.

Process Engineering er avgjørende for Shell