Shell Graduate Programme

Dette er et industriledende program hvor du vil tilbringe tre år som Production Engineer innenfor den tekniske delen av Shell Graduate Programme. Det er et strukturert kurs som skal gi deg innsikt i hvordan ting foregår i Shell under arbeid med reelle prosjekter.

Du vil bli en del av et nettverk av svært erfarne Production Engineering-fagpersoner og vil med støtte fra dette teamet i verdensklasse, kunne utforske din kreativitet og interesse for innovasjon. Du kan ende opp med å jobbe på noen av Shells mest banebrytende prosjekter, bruke topp moderne teknologi – programmet legger et solid grunnlag for alle som har planer om å bli en fremtidig toppsjef.

Production Engineering

Tror du at du har det som trengs for å bidra til å innfri det stadig økende globale energibehovet? Våre Production Engineers har tilsyn med hele livssyklusen til Shells pågående feltutvikling, fra utforming til den endelige produksjonsfasen. Du blir en del av et globalt nettverk av kolleger, og vil samarbeid med et team av petroleumsingeniører og geovitere. Du kan blant annet være med på å optimalisere aktivaytelsen, planlegging av feltutvikling og vedlikehold av eksisterende brønner og plattformer.

Roller og ansvarsområder

Ved å delta i Shell Graduate Programme kan du være med på å påvirke en rekke driftsområder, blant annet:

  • Brønn- og kompletteringsdesign
  • Utforming av brønn-/reservoargrensesnitt

  • Brønn-, reservoar- og anleggsstyring
  • Vedlikehold av brønnintegritet

Og påta deg utfordringer og ansvar, inkludert:

  • Planlegging av feltutvikling

  • Drift og vedlikehold av eksisterende brønner og plattformer

  • Lede det daglige arbeidet og avpasse det til langsiktige, strategiske mål

  • Forme og optimalisere brønnstrømmen

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Du vil få formell opplæring i blant annet følgende områder: Exploration, Development, Manufacturing og Project Services. Vi vil at du skal nå ditt fulle potensial og utvikle dine tekniske ferdigheter, derfor vil du så lenge du deltar i Shell Graduate Programme få kontinuerlig opplæring, veiledning og formell arbeidspraksis. I tillegg vil vi foreta jevnlige og grundige evalueringer, slik at du kan jobbe sammen med dine veiledere for å nå dine mål og finne ut hva du kan oppnå.

Se hele livssyklusen vår