Shell Graduate Programme

Når du deltar i den tekniske delen av Shell Graduate Programme i Research and Development, vil du gjennomgå et to og et halvt år med oppdrag på reelle prosjekter som er beregnet på å styrke utviklingen din innen R&D. Du kan få sjansen til å jobbe på spennende tekniske prosjekter og bruke og være med på å utvikle, helt ny teknologi. Dette er et program for visjonærer som ønsker å påvirke industrien og få uovertruffen praktisk erfaring. Gjennom våre varierte, globale team vil du jobbe side om side med eksperter fra hele verden.

Research and Development (R&D)

I Shells svært dyktige R&D-felt vil du hjelpe oss med å svare på utfordringen om å produsere energi fra alternative kilder. Du starter i enten nedstrøms- eller oppstrømsområdet i virksomheten. I nedstrømsområdet kan du bli bedt om å utvikle nye katalysatorer, skape høytytende brensel og smøremidler, utvikle forbedrede kjemiske prosesser og raffineringsprosesser, og samarbeide med kunder om innovative produkter. Oppstrømsprosjekter kan omfatte teknologi for hydrokarbonutvinning og -gjenvinning: identifisere, evaluere og utvinne vanskelig tilgjengelige hydrokarboner fra undergrunnsområder, med fokus på miljøpåvirkning og energieffektivitet.

Roller og ansvarsområder

En stilling innen R&D vil gi deg en ypperlig anledning til å bidra til å skape en renere global energifremtid. Som deltaker i Shell Graduate Programme kan du få oppgaver som for eksempel:

  • Søke etter og utvikle nye katalysatorer
  • Produsere høytytende brensel og smøremidler
  • Utforske bærekraftig energiteknologi

  • Yte støtte til eksisterende virksomheter
  • Samarbeide med kunder om nye produkter

Opplærings- og utviklingsmuligheter

I løpet av din tid i Shell Graduate Programme vil du delta på fagspesifikk e-opplæring, opplæring ansikt til ansikt, formelle evalueringer og jobboppgaver basert på R&D-kompetanse. Dette er et støttende miljø med strukturert opplæring hvor du vil få trening, veiledning og evaluering hver sjette måned. Vi ønsker å gi deg midlene du trenger for å kunne gi et betydelig bidrag til vår R&D-funksjon og utvikle ditt karrierepotensial.

Fremtidige oppdrag

Når du har fullført Shell Graduate Programme, finnes det flere alternativer for videre faglig utvikling. For mange fagområder knyttet til R&D vil det formelle Shell Advanced Technical Programme kunne gi ytterligere opplæring og utvikling.

Alternativt kan du velge en mer praktisk rolle utenfor R&D etter det innledende oppdraget, gjerne innenfor et område med sterk tilknytning til det første jobboppdraget. Eller du kan gå videre innen R&D og tilegne deg større og bredere tekniske kunnskaper.

Hjelp oss å ta energiutfordringen!