Shell Graduate Programme

I den tekniske delen av Shell Graduate Programme vil du som nyutdannet gjennomgå et bransjeledende 2–3-årig læreprogram som gir deg ansvar, utfordringer og faglig utvikling. Det er en omfattende introduksjon til de spennende mulighetene i Reservoir Engineering og du får se noen av Shells mest banebrytende prosjekter fra innsiden. Du vil få formell opplæring og kontinuerlig veiledning.

I Shells globale nettverk med fagpersoner vil du få sjansen til å samarbeide med noen av industriens ledende visjonærer og jobbe med topp moderne teknologi. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne de områdene i selskapet som interesserer deg mest og gjøre deg til en dyktig fagperson.

Reservoir Engineering

Våre Reservoir Engineers gir et betydelig bidrag til våre Upstream-virksomheter. Arbeidet krever utradisjonell tenkning og gode tekniske kunnskaper ettersom du skal jobbe med å omforme petrofysiske og geologiske data til dynamiske reservoarmodeller. Gjennom å utvikle økonomisk bærekraftige planer, beregne olje- og gassproduksjon og anbefale brønnplasseringer som gir størst mulig utbytte, vil du direkte påvirke hvordan olje, gass og vann distribueres i våre reservoarer. Hos Shell samarbeider våre Reservoir Engineers i team for å utvikle grensesprengende energiløsninger og bidra til å løse fremtidens energiutfordringer.

Roller og ansvarsområder

Reservoir Engineering dekker en lang rekke komplekse funksjoner som er avgjørende for Shells globale virksomheter. De som er av en nysgjerrig disposisjon, vil ikke bli skuffet – du vil få en rekke utfordringer, blant annet:

  • Bruke avansert numerisk simuleringsteknikk til å beregne olje- og gassproduksjon fra både nye og eksisterende hydrokarbonfelter
  • Samarbeide med andre fagteknikere om å utvikle økonomisk bærekraftige utviklingsplaner for olje- og gassakkumuleringer
  • Optimalisere utvinningsplaner, inkludert nye brønnplasseringer eller prosjekter som omfatter avanserte utvinningsmetoder
  • Håndtere den daglige driften av olje- og gassfelt
  • Utvikle og idriftsette datainnsamlingsplaner og bruke resultatene til å utvikle prosjekter som skal øke utvinningseffektiviteten

Opplæring og utvikling

Shell har et positivt og støttende miljø hvor du vil få all den hjelpen du trenger for å nå karrieremålet og være med på å utfordre grensene i fagområdet. Du vil få en godt definert lærestruktur og jevnlige evalueringer for å sikre at du får størst mulig utbytte av de tilgjengelige læreressursene.

Arbeid på Shells mest banebrytende prosjekter