Shell Graduate Programme

Vårt treårige opplæringsprogram gir dyktige personer en omfattende innføring i de forskjellige områdene av Shells forretningsvirksomhet og operasjoner innenfor det tekniske området av Shell Graduate Programme. I Shell Rotating Equipment Engineering-teamet spiller du en viktig rolle med å opprettholde vår enestående tekniske ytelse. Sammen med andre dyktige personer vil du bidra til Shells suksess på en rekke måter, blant annet redusere kapitalutgifter på nye prosjekter eller oppgradering av prosjekter ved å velge utstyr basert på den nyeste teknologien, øke utstyrets pålitelighet og tilgjengelighet, og optimalisere drift av utstyr for å maksimere produksjon.

Rotating Equipment Engineering

Rotating Equipment-teamet gir teknisk støtte og driftsstøtte til over 100 raffinerier, LNG-anlegg (Liquefied Natural Gas) og oppstrømsoperatører i hele verden. Kundene våre bruker masse forskjellig avansert utstyrt, inkludert over 600 gassturbiner, tusenvis av kompressorer, dampturbiner og mange typer pumper (med drivere og støttesystemer).

Du vil være del av et team som tilbyr integrerte løsninger til kunder rundt om i verden, både Shell og fellesforetak. Roterende utstyr spiller en viktig rolle i anleggsdrift: resultatorienterte ingeniører som liker turbomaskineri, vil trives i et miljø der formålstjenlig utstyr og optimalisert vedlikehold kan bidra til å bedre driftsresultatet.

Roller og ansvar

Når du er med i Graduate-programmet, får du sjansen til å vise og utvikle din kunnskap om viktige typer maskineri, rotordynamikk og prestasjonsberegninger. Roller og ansvar omfatter:

  • Prosjektdesignstøtte – konstruere det beste utstyret for prosjektet og velge de beste produsentene
  • Prosjektimplementeringsstøtte – teste store, nye kompressorer som drives av gassturbiner, sammen med produsentene
  • Installere og starte nytt utstyr
  • Produksjonsforbedringsstøtte
  • Forbedringsprosjekter for gassturbiner på anlegg for å gi anlegget økt omsetning

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Shell har en unik måte å utvikle tekniske ferdigheter på når det gjelder roterende utstyr og andre fagområder. Når du har fullført Shell Graduate Programme, kan du delta på Shell Advanced Technical Programme, som skal redusere tiden det tar å utvikle ansatte for en teknisk lederrolle. Det er en spennende mulighet til å legge et solid teknisk grunnlag med muligheter for videreutvikling på et senere tidspunkt til en seniorrolle, enten som emnespesialist eller i prosjektledelse eller kapitalforvaltning.

Rotating Equipment Engineering: viktig for Shell