Shell Graduate Programme

Geoforskere kan delta på Shell Graduate Programme for Geoscience, som er et teknisk program med blandet læring. Det er en kombinasjon av praksis, strukturert opplæring og feltarbeid som er ment å gi deg en innføring i alle Shells virksomhetsområder, anledning til å skape deg et nettverk og legge et solid grunnlag for din fremtidige karriere. Du vil få anledning til å bruke evnene dine i praksis og vil bli tildelt oppgaver som del av et team, i et pågående teknisk prosjekt. Mens du deltar i Shell Graduate Programme vil du få muligheten til å prøve forskjellige roller samtidig som du samarbeider tett med erfarne tekniske fagpersoner.

Specialist Geoscience

Specialist Geoscientist hos Shell bruker teknisk ekspertise til å støtte og veilede Geoscience-kollegaene i søk etter og trygg utvikling av kommersielt forsvarlige hydrokarbonreserver. Det kan være i en forskerrolle eller som en del av et prosjektteam. Shell søker aktivt etter både konvensjonell og ukonvensjonell olje og gass i over 35 land, har produksjon i over 25 land og er stadig på jakt etter nye muligheter i resten av verden.

Roller og ansvar

En karriere innen Specialist Geoscience har en rekke roller og ansvarsområder, blant annet:

  • Structural Geologist
  • Carbonate Sedimentologist
  • Clastic Sedimentologist
  • Basin Modeller
  • Geochemist
  • Biostratigrapher 
  • Petrographer

Enten du jobber i global eller regional skala, med sedimenter eller felt, får du bruke de nyeste teknologiene og jobbe i integrerte team med kollegaer fra andre Geoscience-felt (Exploration Geoscience, Geophysics og Production Geoscience), Well Engineering og Petroleum Engineering.

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Hos Shell fokuserer vi på teamarbeid og tilbyr kontinuerlig utvikling. Du kan forvente bransjeledende, formell opplæring, praksisopplæring, veiledning og regelmessig tilbakemelding på prestasjonen din. Når du deltar på Shell Graduate Programme får du sjansen til å møte kollegaer og andre nyutdannede og utveksle kunnskap. Etter fullført Shell Graduate Programme vil vi at du skal ha utviklet en detaljert forståelse av Exploration Geoscience, Geophysics, Production Geoscience, Specialist Geoscience og Shells generelle virksomhet.