Shell Graduate Programme

Technical Data Management er en del av den tekniske delen av Shell Graduate Programme og du får et 3-årig opplæringsprogram som kombinerer praksis med strukturert læring. Du får fullt innblikk i ansvarsområdet til Technical Data Management.

Helt fra dag én får du ansvar og får jobbe i et team med andre problemløsere og erfarne tekniske eksperter på aktuelle tekniske prosjekter innenfor det valgte fagområdet. I løpet av Shell Graduate Programme vil du få muligheten til å veksle mellom roller slik at du er garantert bred erfaring, noe som kommer godt med i din videre karriere.

Technical Data Management

Våre Technical Data Managers har ansvaret for håndteringen av viktige vitenskapelige opplysninger og data som brukes i Shell. Du kan bli med i det globale nettverket på 350 ansatte i dette fagområdet som gjør en viktig innsats for selskapet. Technical Data Managers jobber ikke bare med å sikre avkastning på investeringer, men bruker også tekniske data i forbindelse med helse og sikkerhet for å gi sikker og bærekraftig drift.

For å bli med i dette teamet må du kunne tenke nytt: våre IT-ledere viser vei ved å gi viktig innsikt gjennom nye tekniske løsninger slik at selskapet kan ta en korrekt og veloverveid beslutning og være konkurransedyktig.

Roller og ansvar

En stilling i Technical Data Management hos Shell legger veien åpen for en rekke roller og ansvarsområder, blant annet:

  • Organisering – inkludert banebrytende praksis innen databehandling
  • Samarbeid – jobbe med mange eksperter fra forskjellige fagområder
  • Scoping – inkludert bruk av nye standarder og arbeidsmetoder
  • Kunnskapsdeling – støtte produktopplæring for Technical Data Management og presentere aspekter ved Technical Data Management

Målet er at rett data skal være tilgjengelig for rett person til rett tid. Du kan hjelpe til med å gjennomføre dataanalyser og -lagring, kvalitetskontroll, bruke lean-prinsipper og gå i spissen for alt knyttet til sikkerhet, rett, obligasjon og styring av data.

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Hos Shell får du tilgang til et globalt nettverk av karriereressurser. Du kan forvente praksisopplæring, veiledning fra banebrytende eksperter på fagområdet, formell opplæring i verdensklasse og regelmessig tilbakemelding på prestasjonen din. Programstrukturen gir anledning til å møte kollegaer og andre nyutdannede for å utvikle detaljert kunnskap om og forståelse for Technical Data Management samt hele forretningsstrukturen.

Mange data, mange muligheter