Shell Graduate Programme

Som nyutdannet i Upstream Commercial-delen av Shell Graduate Programme kommer du til å samarbeide med noen av våre dyktigste medarbeidere for å drive vekst frem og prestasjon. Som deltaker i programmet vil du bytte rolle tre ganger på tre til fem år, slik at du får utviklet nøkkelkunnskaper og personlige kvaliteter.

Programmet vil forme deg til en dyktig Shell-fagperson og hjelpe deg med å utvikle dine lederevner. Hvis du er nysgjerrig og samarbeidsvillig og liker å bruke dine kommersielle og tekniske kunnskaper, vil du få verdifull erfaring innen Shells kommersielle miljø. Vårt mål er å hjelpe deg til å bli en dyktig Shell-fagperson og en fremtidig grensesprenger.

Upstream Commercial

Formålet med Shells Upstream Commercial-virksomhet er å optimalisere verdien av eksisterende aktiva og styrke og forme porteføljen for å øke verdien. Du blir en del av en virksomhet med global dekning: Upstream International og Upstream Americas. Commercial støtter leting etter olje og gass, utvikling av prosjekter, forvaltning av eksisterende aktiva og LNG-virksomheten. Det er et dynamisk og positivt miljø hvor du kan få utviklet de egenskapene du trenger for å lykkes i et globalt selskap.

Roller og ansvarsområder

Vår Upstream Commercial-virksomhet er både global og variert. Du kommer til å delta i leting og utvinning av råolje, naturgass og LNG i tillegg til å styre prosessene som fører disse til markedet.

Roller du kan få prøvd deg i, omfatter:

 • Business Development Analyst
 • Business Intelligence Advisor
 • Commercial Advisor
 • Gas Advocacy Analyst
 • Petroleum Economist
 • Portfolio Advisor

I tillegg kan ansvaret omfatte:

 • Overvåke og rapportere om informasjon om markedet og konkurrenter
 • Utarbeide økonomiske modeller i forbindelse med beslutningstaking
 • Delta i forhandlinger
 • Kommunisere med interne og eksterne interessenter
 • Samarbeide med bedrifts- og finansavdeling samt teknisk og juridisk avdeling
 • Identifisere og gjennomføre muligheter

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Shell Graduate Programme handler om å gjøre nysgjerrige, talentfulle individer om til selvsikre fagpersoner. Som nyutdannet Upstream Commercial-student vil du få muligheten til å delta i Upstream- og Commercial-spesifikke opplæringsmoduler i tillegg til moduler som omhandler etikk og overholdelse, bærekraftig utvikling, kontraktsinngåelse og innkjøp, CO2-strategi, HMS risikostyring og naturgass. Du kan forvente en kombinasjon av veiledning, opplæring, kurs, jevnlige evalueringer og praktisk opplæring som vil gi deg et fortrinn i din videre karriere.

Spennende muligheter for forretningsorienterte studenter