Shell Graduate Programme

I den tekniske delen av Shell Graduate Programme varer en rolle innen Upstream Logistics to til tre år. På denne tiden er det meningen at du skal gå fra dyktig nyutdannet student til uavhengig logistikkmedarbeider. Du vil få arbeidserfaring gjennom forskjellige oppdrag innen Upstream Logistics, veiledning i verdensklasse og formell, strukturert opplæring.

Det vil bli foretatt regelmessige evalueringer for å sørge for at du utvikler deg i riktig retning. Gjennom programmet vil du utvikle dine tekniske kunnskaper og lære deg å bygge opp nettverk: vi har et verdensomspennende nettverk for nyutdannede og unge fagpersoner hvor du kan komme i kontakt med Upstream Logistics-kolleger i hele verden.

Upstream Logistics

I det du trer inn i Upstream Logistics blir du en del av et team med nærmere 600 fagpersoner verden over som skal levere trygge, pålitelige og kostnadseffektive logistikktjenester for virksomhetene Upstream Production, Project og Wells verden over. Du kan få ansvar for å transportere mennesker og materialer trygt og effektivt på vannet, i luften og via jernbane. Du kan også bli bedt om å bidra til å levere logistikktjenester for forsyningsbaser, avfallshåndtering og andre logistikktjenester som beredskap i forbindelse med nødssituasjoner og oljeutslipp. Dette er en viktig rolle med stor faglig belønning for de som er villige til å flytte grenser og tenke nytt.

Roller og ansvarsområder

Som nyutdannet vil du innen Upstream Logistics få prøve deg i ulike roller. Ansvaret kan omfatte:

 • Levering av logistikktjenester, inkludert prosjekteffektuering, håndtering av helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål og logistikkentreprenører, planlegging av integrerte aktiviteter, budsjett- og kostnadsstyring, forvaltning av IT-systemer for logistikk.
 • Utvikling og/eller implementering av logistikkplaner, -systemer og -retningslinjer.
 • Tilby rådgivning angående logistikk for prosjektgjennomføring og driftsberedskap for å sikre problemfri oppstart og drift.
 • En rekke lokale tjenester, som beredskap ved nødssituasjoner innen logistikk og oljeutslipp.
 • Opprettholdelse av forhold til interne og eksterne interessenter.

Rollene du kan få tildelt, kan omfatte:

 • Logistics Analyst
 • Logistics Graduate
 • Marine/Aviation/Road/Supply Base Resource Planner
 • Project Logistics Engineer
 • Logistics Coordinator
 • Assets Logistics Liaison
 • Logistics Assistant

Opplærings- og utviklingsmuligheter

Du vil få opplæring innenfor områder som Aviation, Marine, Land, Supply Base, Waste Management, Lifting and Hoisting, Drilling og Project Logistics. Dette utfylles med tverrfaglige opplæringsmuligheter innen områdene Contracting & Procurement og Health, Safety, Security & Environment. Vi har en kontinuerlig læringskultur, derfor er det alltid mulig å stille nysgjerrigheten når det gjelder en rekke Shell-virksomheter, ettersom du vil kunne jobbe direkte med Upstream Operations, Global Projects og Wells Businesses og samarbeide med eksterne strategiske partnere for Logistics.

Hold hjulene i gang