Shell Graduate Programme

Vårt treårige opplæringsprogram for nyutdannede teknikere gir deg en omfattende introduksjon til forskjellige områder innen Shells virksomheter og operasjoner. Den tekniske delen av Shell Graduate Programme innen Utilities, Water, Energy and Heat Transfer Engineering gir et solid grunnlag som de som ønsker å bli foregangspersoner i sitt felt, kan bruke til å etablere en lang og tilfredsstillende karriere på.

Som deltaker i programmet kommer du til å jobbe side om side med industriens ledende tekniske eksperter og visjonærer. Hos Shell finner du et positivt arbeidsmiljø, og etter hvert får du prøve deg i forskjellige roller i flere av Shells virksomheter, både hjemme og i utlandet.

Utilities, Water, Energy and Heat Transfer Engineering

Utilities, Water, Energy and Heat Transfer-systemer (UHT) benyttes i mange av Shells virksomheter, inkludert Upstream, Downstream, Deep Water, Heavy Oil, Integrated Gas og Unconventionals, fagområdet kan derfor tilby spennende og varierte karriereutviklingsmuligheter. Du vil få muligheten til å drive innovasjon gjennom å bruke UHT-spesifikk teknologi for å sikre at våre aktiva er sikre, svært stabile og konkurransedyktige når det gjelder kostnad. Dette krever teamarbeid og hyppig samarbeid med teknikere fra tilstøtende fagområder.

Roller og ansvarsområder

UHT-teknikere påvirker virksomheten ved å påta seg ulike typer ansvar, blant annet:

 • Forming av konsepter innen Utilities, Water and Heat Transfer-systemer i våre nybyggede industriområder og våre tidligere industriområder.
 • Administrasjon av prosjektutvikling for kraft- og dampproduksjon, tekniske gasser, brenselsystemer, vannbehandling og -rensing, brennkammer og varmeutvekslere.
 • Samarbeid med spesialiserte, tekniske entreprenører i forbindelse med detaljerte tekniske oppgaver og implementering av prosjekter.
 • Idriftsettelse og oppstart.
 • Feilsøking av og identifisering av prestasjonsforbedringsmuligheter for våre aktiva.
 • Utføring av disposisjonsplanlegging og pålitelighetsvurdering for våre anlegg.
 • Finne muligheter for energieffektivitetsøkning og dermed redusere CO2-utslippene.
 • Utvikling av ny teknologi, enten internt eller i samarbeid med leverandører og vitenskapelige institutt.

Ansvaret kan omfatte:

 • Gi teknisk støtte til flerfaglige team
 • Besøke anlegg
 • Holde øye med leveranser fra entreprenører

Opplæring og utvikling

Fremtidige oppdrag

Læring er en del av jobben gjennom hele karrieren, og utviklingsmuligheter vil komme i form av klasseromsopplæring og elektronisk læring, veiledning og praktisk opplæring.

Du legger et solid grunnlag for din tekniske karriere ved å tilegne deg kompetanse i ett av de underordnede fagområdene innen Utilities, Water, Energy and Heat Transfer. Det er etter hvert mulig å tilegne seg bredere erfaring i andre områder av UHT-fagområdene. Etter hvert som karrieren din utvikler seg, kan du forvente å få roller som krever ekspertise og teknisk lederskap.

Når du har fullført Shell Graduate Programme, fortsetter du å utvikle dine tekniske kunnskaper gjennom det toårige Shell Advanced Technical Programme. Dette programmet omfatter utarbeiding av en individuell utviklingsplan som er tilpasset dine og virksomhetens behov. Fremdriften din overvåkes gjennom regelmessige evalueringsmøter med veilederen og en representant fra fagområdet.

Hold aktivaene trygge og i god stand