Shell Graduate Programme

Nyutdannede teknikere deltar på et 3-årig opplæringsprogram som gir omfattende innsikt i Shells virksomhet og drift. Denne solide plattformen vil gi deg et perfekt utgangspunkt for å bli en foregangsperson innen Well Engineering, og være starten på en lang og interessant karriere i energisektoren.

Når du deltar i programmet, får du sjansen til å jobbe med noen av bransjens fremste eksperter og visjonærer samt høste erfaring fra noen av Shells mest banebrytende tekniske prosjekter. Shell har et støttende arbeidsmiljø som skal sikre at du utviklet ditt potensial. Du får også sjansen til å bygge verdifulle nettverk med team rundt om i verden, noe som fører til ekte innovasjon gjennom samarbeid og fremskritt innen brønnteknikk.

Well Engineering

Våre brønnteknikere står sentralt i oppstrømsvirksomheten og gir viktig støtte til de globale prøveborings- og utviklingsteamene. I tillegg er de en del av vårt arbeid med å skape en pålitelig energifremtid.

Når du jobber som brønntekniker i Shell, får du jobbe med team som stadig bruker nyskapende teknikker for å møte samfunnets energietterspørsel på en økonomisk, miljømessige og sosialt ansvarlig måte. Du kan være med på å gi viktig støtte til globale prøveboringsprosjekter, designe, bygge og vedlikehold ulike typer brønner i hele verden. Dette arbeidet krever svært høy teknisk kompetanse, lidenskap og samarbeidsånd.

Roller og ansvar

Når du jobber som Wells Engineer i Shell, får du sjansen til å bli innovatør innenfor et av verdens mest innflytelsesrike fagområder. Du kan bidra på en rekke forskjellige driftsområder, inkludert:

  • Completions and Well Engineering
  • Health Safety Security & Environment Principles
  • Well Design
  • Well Economics
  • Wells Contract Managements
  • Wells Site Engineering

Ansvaret kan omfatte:

  • Optimalisere vedlikehold og oppgivelse av brønnkonstruksjon
  • Datasamling undergrunn
  • Teste og overvåke brønnstrømning
  • Brønnserviceaktiviteter

Opplærings- og utviklingsmuligheter

I løpet av programmet får du regelmessig utviklingskontroll slik at du skal oppdage ditt potensial som Well Engineer og blir en dyktig fagperson. Shell tilbyr globale muligheter og opplæring og utvikling i verdensklasse, fordi vi mener at beste praksis og strenge standarder bare er så effektive som de personene som utfører dem. Det er en kombinasjon av opplæring på jobben, i klasserommet og på nettet. Du får også kontinuerlig opplæring og veiledning.

Fremtidige oppdrag

Utviklingen slutter ikke etter Shell Graduate Programme. Når programmet er ferdig, fortsetter du å utvikle og videreutvikle tekniske ferdigheter i det 3-årige Shell Advanced Technical Programme. Etter en klar struktur og definerte mål vil dette videreopplæringsprogrammet gi deg muligheten til å fortsette å tøye grensene og få en mer ansvarsfylt rolle i Shells tekniske miljø.

Utvikle ferdigheter og tøye grenser