«Jeg samarbeidet med folk fra alle slags fagområder og med alle slags bakgrunner, og lærte masse om forskjellige typer arbeid og arbeidskulturen hos Shell.»

Siobhan
Portrett av Siobhan Kelly
Siobhan Kelly, Process Engineer, Australia

På hvilken måte ga dine 12 uker i Assessed Internship Programme hos Shell innsikt i Shell som organisasjon, kulturen, prosjektene og arbeidet?

Jeg fikk jobbe med et team produksjonsingeniører på et driftsanlegg og utføre en rekke prosjekter som ga meg sjansen til å samarbeide med folk fra alle deler av raffineriet. Siden jeg var en del av teamet, deltok på møter og samarbeidet med folk fra alle slags fagområder og med alle slags bakgrunner, lærte jeg masse om de forskjellige typene arbeid som foregår ved et driftsanlegg og arbeidskulturen hos Shell.

Hva slags arbeid utførte du i løpet av internship-perioden – jobbet du på et bestemt prosjekt?

Jeg var så heldig at jeg fikk jobbe på flere interessante prosjektet. Ett av dem gikk ut på å hente inn anleggsdata og utføre datasimuleringer for å se hvordan vi kunne optimalisere driften. Andre prosjekter gikk ut på å være med operatører og teknikere ut på anlegg for å se hvordan visse typer utstyr fungerte. Jeg fokuserte også på analyse av laboratoriedata og prøvde å forbedre overvåkningen av anlegget på ved hjelp av ny laboratorieprøveteknikk.

Hvordan vil du beskrive opplevelsen din med Shell internship? Hva vil du si til studenter som vurderer et internship hos Shell?

Jeg elsket tiden som praktikant, jeg hadde fantastiske veiledere og mentorer, men også andre medarbeidere tok seg gjerne tid til å svare på spørsmål, hjelpe til med prosjekter eller rett og slett forklare forskjellen på de ulike delene av virksomheten. Det var en skikkelig aha-opplevelse å se og oppleve mulighetene som finnes for nyutdannede kjemiingeniører i denne bransjen. Jeg vil absolutt oppfordre andre som er interessert i en karriere innen olje- og gassindustrien, til å søke om et internship hos Shell.

Hva har internship-perioden hatt å si for karrieren din, og hvordan føltes det å vite at du hadde sikret deg en jobb før du i det hele tatt var ferdig med studiene?

Det å kunne tilbringe tre måneder i et fagmiljø hvor jeg samarbeidet med og på tvers av flerfaglige team og jobbet mot prosjektleveranser og tidsfrister, forberedte meg på arbeidslivet og var en helt uvurderlig erfaring å ta med seg videre. Å vite at jeg hadde en jobb som ventet på meg etter endte studier var en enorm lettelse og gjorde at jeg kunne nyte det siste året på universitetet og noen måneders ferie før jeg begynte i stillingen som nyutdannet.

Tror du internship-perioden hos Shell ga deg et fortrinn når du startet på Graduate Programme?

Jeg tror det var en kjempefordel at jeg hadde fullført et internship, det gjorde at jeg visste mye på forhånd. Jeg hadde allerede opplevd Shells kultur, måten folk samarbeider på, de høye HMS-standardene (helse, miljø og sikkerhet) og mange av Shells systemer. Og ikke minst hadde jeg allerede møtt mange av de som jobbet der.

Forklar hva som gjør Shells Assessed Internship Programme unikt?

Alle fikk spesifikke og reelle prosjekter å jobbe på, og det var et formelt støttesystem i form av veiledere, mentorer og faddere.

Hvorfor bør dagens studenter søke om et internship hos Shell?

Fordi de får muligheten til å se med egne øyne hvordan et selskap som Shell fungerer, og til å lære fra noen av de flinkeste menneskene i olje- og gassindustrien. Det vil dessuten gi deg en kjempefordel når du skal finne deg jobb etter endte studier.

Hva kan studentene forvente på de forskjellige trinnene i Assessed Internship Programme?

I løpet av internship-perioden jobbet vi med innføringsaktiviteter, vi ble kjent med teamene og prosjektene og brukte det meste av tiden på å jobbe mot prosjektleveransene og ta del i andre tilgjengelige læremuligheter. Mot slutten av internship-perioden lagde vi presentasjoner av arbeidet vi hadde utført og presenterte dem for de andre internship-deltakerne, industriledere og sensorene.

I det evaluerte intervjuet fikk vi mulighet til å vise at vi hadde oppfylt Shells CAR-kriterier (kapasitet, ferdigheter og forhold) gjennom direkte erfaring fra prosjektene vi hadde jobbet på.

Har du noen råd til studenter som ønsker å søke om internship, og hvordan vil du oppfordre dem til å gjøre noe med det?

Legg like mye arbeid i internship-søknaden som i en søknad om stilling som nyutdannet, for det kan godt hende at det er det du ender opp med!

Har du noen siste råd til studenter som vurderer å søke om internship?

Det var den absolutt beste erfaringen jeg fikk fra universitetet, og det formet resten av karrieren min.

Mer i Studenter og nyutdannede

Shell Graduate Programme

Du kan søke direkte på graduateprogrammet via denne siden.

Fordeler ved å jobbe for Shell

Oppdag fordelene ved å jobbe for Shell, alt fra enestående opplæringsprogrammer til flere muligheter til samarbeid og nettverksvirksomhet.