Shells forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen, driver sin virksomhet.