Ormen Lange og Nyhamna

Bilder og illustrasjoner av Ormen Lange-feltet og landanlegget på Nyhamna.

Norske Shells toppledelse

Oversikt over Shells ledergruppe i Norge, med nedlastbare bilder.