– Som første felt som kom i drift nord for 62. breddegrad er Draugen en milepæl i norsk oljehistorie. Draugen har en unik fysisk konstruksjon, reservoarstyring og betydning for industriutviklingen i Midt-Norge, sier Finn Krogh, administrerende direktør i Norsk Oljemuseum. 

Draugenhistorien skal presenteres på Oljemuseumet i Stavanger og som et «digitalt museum» på et eget nettsted med en rekke artikler innenfor varierte tema. Her vil publikum også få mulighet til å selv studere alt kildemateriale som blir samlet, digitalisert og tilgjengeliggjort – dette inkluderer blant annet bilder, filmer, intervjuer, avisutklipp og tekniske tegner. 

Kulturminneprosjektet vil strekke seg over tre år og er delt opp i to faser; kildeinnsamling og bevaring, og tilgjengeliggjøring. Det omfattende prosjektet vil ha en bred tilnærming og vil ta for seg både offshore og på land, deriblant betydningen Draugen og etableringen av Shells driftskontor i Kristiansund har hatt for utviklingen av regionen. 

– Dette er en fantastisk mulighet til å sikre at viktig informasjon er fanget opp på en strukturert måte. Dette betyr at Draugenhistorien, som vi er veldig stolte av, vil være tilgjengelig for fremtidige generasjoner, sier Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Drift, som leder prosjektet fra Shell sin side.

Draugen blir Norsk Oljemuseum sitt femte kulturminneprosjekt. Tidligere prosjekter inkluderer Ekofisk, Frigg, Statfjord og Valhall.