Sverre Isak Bjørn (36 år, fra Tromsø) jobber til vanlig med prosjektledelse i Norske Shell, og har blant annet ansvar for å følge opp Troll-lisensen som Shell er medeier i. I sommer har Sverre Isak kombinert frivillig arbeid med kursing i bærekraftig utvikling gjennom Shells Project Better World-program. 

- Jeg er stolt av å jobbe for et selskap som setter bærekraftighet på dagsordenen og jeg er glad for å ha fått denne muligheten til å reise til Brasil for å oppleve de mektige regnskogene og deres biologiske mangfold, som sammen med forståelsen av hvor viktig de er for oss mennesker, gjorde et vanvittig sterkt inntrykk på meg, forteller Sverre Isak. 

Regnskogen spiller en veldig viktig rolle i det globale økosystemet og er hjem for mange mennesker. Regnskogene har et enormt biologisk mangfold og over halvparten av alle verdens arter holder til her. Skogen og jordsmonnet fungerer som et gigantisk karbonlager. Omkring 12 prosent av menneskeskapte klimagass-utslipp er et følge av avskoging og tap av biologisk mangfold. Bevaring av regnskog kan derfor også bidra til å bremse de globale klimaendringene.

Hva betyr bærekraftig utvikling for deg?

- For meg handler bærekraftighet om at det vi mennesker gjør i dag, ikke skal gå ut over livskvaliteten til våre etterfølgere. I praksis, for et selskap som vårt, vil dette si at vi må sørge for å levere renere energi, samt være med å utvikle de lokale samfunnene vi opererer i.

Forskning på fugler

Hensikten bak Shell Project Better World er å bygge kompetanse blant Shell-ansatte rundt bærekraftighet. Programmet skal gjennom frivillig arbeid innenfor økonomiske, miljømessige og sosiale områder gi deltakere økt forståelse for bærekraftighet som igjen kan knyttes til Shells egen virksomhet. Programmet er involvert i en rekke prosjekter på verdensbasis. Sverre Isak Bjørn valgte å reise til Brasil med organisasjonen EarthWatch. Over 800 Shell-ansatte har deltatt i EarthWatch-ekspedisjoner gjennom Shell Project Better World-programmet.

EarthWatch-prosjektet i Brasil forsker på hvordan avskoging og klimaforandringer påvirker det biologiske mangfoldet og sårbarheten av økosystemtjenester, som produksjon av vann, oksygen og karbonlagring. I tillegg ønsker man å finne ut hvilke regnskogsområder som bør utvides for å opprettholde nåværende økosystemtjenester. I så måte er det viktig å forstå hvilke fuglearter som er de viktigste å videreføre til de nye områdene.

- Dagene i Brasil gikk veldig fort med høy aktivitet fra morgen til kveld, både faglig og sosialt. Vi sto opp klokken fem hver morgen etterfulgt av hjemmelaget frokost. Etter dette var det avmarsj til «basecamp» i regnskogen. Der klargjorde vi fuglenettene som vi satte opp for å fange fugler. Etterpå gikk vi opp på fjellet for å se på soloppgangen. Det mektige landskapet med skog og fjell var like fantastisk hver morgen! Siden fuglene var mest aktive i skumringen, var det ofte om morgenen vil fikk flest. Når fuglene var tatt ut av nettet, møttes vi igjen i «basecamp» for å samle inn data til forskningen. Fram til ettermiddagen gjentok vi operasjonen med å sjekke fuglenettene etterfulgt av måling, vekt, merking, fotografering og til slutt frigjøring av fuglene.

Merkingen av fuglene og innsamlingen av data blir brukt for å måle hvordan klimaendringene påvirker den enkelte art. Samtidig får man innsikt i hvilke arter som egner seg best å ta med til etablering av ny regnskog.

I tillegg til å støtte opp under forskningen i regnskogen, deltok Sverre Isak på forelesninger og gruppearbeid innenfor et bredt spekter av temaer relatert til bærekraftighet; som Paris-avtalen (COP 21), dokumentasjon av klimaforandringer, utfordringer med avskoging i Brasil og Shells perspektiver på bærekraftig utvikling.

- Vi brukte også en del tid på personlige refleksjoner samt at vi satte opp personlige mål for vår videre lederutvikling. Etter kveldskursene var det tid for middag og sosialt samvær. Kveldene ble brukt på å dele gode historier fra alle kanter av verden, og her fikk jeg knyttet relasjoner for videre arbeid innenfor bærekraftig ledelse, forteller Sverre Isak Bjørn.  

Hvordan har du tenkt å anvende det du har lært i Brasil i arbeidshverdagen?

- Jeg synes at vi allerede gjør mye bra i Shell når det gjelder å bidra til bærekraftig utvikling. Det er blant annet våre operasjoner i Norskehavet drevet ut fra Aukra og Kristiansund et eksempel på; Shell er en samfunnsbevisst og ansvarlig operatør som ønsker å gi noe tilbake til lokalmiljøet. Som en aktør i olje- og gassindustrien mener jeg at vi må bidra i utvikling av nye tekniske løsninger for å redusere våre CO2-utslipp og øke vår energieffektivitet. Jeg har i tillegg troen på å skape gode arenaer der bærekraftighet kan diskuteres lokalt – dette er noe jeg personlig ønsker å bidra til. I Norske Shell kan vi også i enda større grad bruke vårt store globale Shell-nettverk for å utveksle ideer og erfaringer innenfor bærekraftighet. Og så må vi fortsette å lete etter nye løsninger som kan være med på å transformere energimarkedet.

Les mer om Shells perspektiver på bærekraftig utvikling her.