Nyheter 2017

Falske e-poster i omløp

2017-11-09

Vi har mottatt meldinger om at det er sendt ut falske e-poster og sms-er med påstand om at man kan vinne gavekort på drivstoff hos Shell. Dette er et forsøk på phishing/svindel.

Shell selger eierandel i Polarled

2017-10-20

A/S Norske Shell, som er tilknyttet Royal Dutch Shell plc (Shell), har inngått en avtale med CapeOmega AS om salg av hele Shells 9,02% eierandel i Polarled-gassrørledningen samt 3% av eierandelen på 15,03% i gassanlegget Nyhamna.

Ormen Lange 10 år

2017-10-02

Denne høsten er det 10 år siden produksjonen på Ormen Lange startet.

Nyhamna imponerte ministeren

2017-03-30

Denne uka besøkte Olje- og energiminister Terje Søviknes Shells landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune for første gang. Anlegget er under utbygging til å bli gassknutepunkt, og ministeren var tydelig imponert over det han så.