- Dere har gjort en fantastisk jobb her. Anlegget var enormt tidligere, men utbyggingen gjør det enda mer imponerende, sa han. 

Utbyggingen er i sin siste fase, og skal være ferdig i løpet av året. Kun fire krevende prosent står igjen, men det er ennå hektisk aktivitet. Etter utbyggingen vil kapasiteten på anlegget gå fra å kunne eksportere 70 millioner standard kubikkmeter gass per dag til 84 millioner. Anlegget har til nå tatt inn gass fra Ormen Lange-feltet, mens det i fremtiden vil ta imot ny gass gjennom rørledningen Polarled. Første felt som skal knyttes til Polarled til Statoils Aasta Hansteen i 2018. I tillegg bygges landbasert kompresjon som vil bidra til økt utvinning fra Ormen Lange feltet. Disse kompressorene har planlagt oppstart til sommeren.

Spesielt fremhevet Søviknes samfunnsbetydningen av Nyhamna, som gjennom ti år med drift har gitt store ringvirkninger både lokalt og nasjonalt. Hele 325 milliarder kroner har gått tilbake til felleskapet siden oppstarten i 2007.