CapeOmega er eid av HitecVision, som er Europas ledende oppkjøpsfond med fokus på offshore oppstrøms olje- og gassindustri. Transaksjonen ventes fullført innen 2017, med forbehold om godkjennelse fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Shell vil fortsatt være knyttet til Nyhamna gjennom en betydelig eierandel og fremdeles stå for driften av anlegget gjennom rollen som teknisk tjenesteyter til operatøren Gassco.

– Shell deltok i finansieringen av Polarled rørledningen og utvidelsen av Nyhamna for å bidra til å videreutvikle produksjon av gass på norsk kontinentalsokkel. Salget har ingen innvirkning på Shells virksomhet eller strategiske ambisjoner i Norge, sier Rich Denny, Shells administrerende direktør i Norge.

Avtalen er i samsvar med Shells strategi om å konsentrere oppstrømsporteføljen der selskapet kan gi mest mulig verdi til aksjonærer og partnere. Partene har avtalt å ikke gi opplysninger om finansielle aspekter ved transaksjonen.

 

 

CapeOmega er basert i Bergen eid av HitecVision.

HitecVision er Europas ledende oppkjøpsfond med fokus på offshore oppstrøms olje- og gassindustri. HitecVision har hovedkvarter i Stavanger og har kontorer i Oslo og Houston.

Polarled er en ny offshore gassrørledning, og Nyhamna er et av de største gassprosess-anleggene på norsk kontinentalsokkel

For ytterligere informasjon, kontakt Jan Soppeland, kommunikasjonsdirektør A/S Norske Shell, mobil +47 93612222, epost: jan.soppeland@shell.com