– OKEA har et erfarent lederteam, og en forretningsstrategi som passer godt sammen med mulighetene som Draugen og Gjøa representerer. Vi er glade for at de har ambisjon om å opprettholde og styrke Draugens tilstedeværelse i Midt-Norge. Denne avtalen er et godt strategisk trekk for begge selskapene. Draugen har vært et svært viktig felt for Shell i Norge, og vi har tro på at det vil bli like viktig for OKEA i deres utvikling som operatør på norsk sokkel, sier Rich Denny, administrerende direktør i A/S Norske Shell.

Salget innebærer at Draugenpersonell offshore og på land i Kristiansund og Stavanger går over til OKEA.  Avtalen forventes gjennomført i siste kvartal 2018, forutsatt myndighetsgodkjennelse.

– Salgsavtalen er en del av Shells globale porteføljestrategi. Shell har en lang og stolt historie i Norge, og vi søker aktivt nye vekstmuligheter her, sier Shells internasjonale oppstrømsdirektør, Andy Brown.

Shells andre roller og ansvar i Norge berøres ikke av salget. Shell er operatør for Ormen Lange og Knarr, teknisk tjenesteyter på Nyhamna, partner i Troll, Valemon og Kvitebjørn-feltene, samt partner i det norske fullskalaprosjektet for karbonfangst og lagring.

Klikk her for internasjonal pressemelding som inkluderer ytterligere finansiell informasjon

Mediekontakt :Kitty Eide - 41503540