Knarr vessel

Rettighetshaverne til utvinningstillatelse 373S har startet planleggingen for avvikling av virksomheten på Knarr-feltet nord i Nordsjøen. Som en konsekvens har Knarr Gas Pipeline Joint Venture, ved operatøren Gassco AS, igangsatt tilsvarende arbeid for Knarr Gassrørledning. 

Som et første trinn i arbeidet med å utarbeide ovennevnte avslutningsplaner legger operatøren av utvinningstillatelse 373S A/S Norske Shell, på vegne av forannevnte rettighetshaverne, og i samråd med Gassco, herved frem et forslag til program for konsekvensutredning på høring. Sammen med eventuelle innspill og kommentarer vil Olje- og energidepartementet fastsette programmet, som vil danne grunnlag for konsekvensutredningen. Det vil være en felles konsekvensutredning for innretningene på Knarrfeltet og Knarr gasseksportrørledning, men det vil bli levert separate avslutningsplaner for de to.

Kommentarer bes sendt til Shell med kopi til Olje- og energidepartementet. I samråd med departementet er høringsperioden satt til 12 uker.

Se vedlegg for mer informasjon.

Forslag til program for konsekvensutredning

Følgebrev