Rettighetshaverne til utvinningstillatelse 373S har startet planleggingen for fremtidig avvikling av virksomheten på Knarr-feltet nord i Nordsjøen. I henhold til §5-1 Avslutningsplan i Lov om Petroleumsvirksomhet har det blitt utarbeidet en konsekvensutredning for sluttdisponering av innretningene i henhold til fastsatt program for konsekvensutredning datert 4.juli 2019.

Operatøren av  utvinningstillatelse 373S, A/S Norske Shell, på vegne av rettighetshaverne, legger herved frem for høring konsekvensutredning for avvikling og sluttdisponering av innretninger på Knarr-feltet. I samråd med departementet er høringsperioden satt til 12 uker. Kommentarer bes sendt til A/S Norske Shell (NORSKE-Myndighets-Kontakt@shell.com) med kopi til Olje og energidepartementet, med frist 27. desember 2019.

Lenke til Konsekvensutredningen finner du her.