Shell Microworld

Ormen Lange-lisensen har valgt OneSubseas løsning med våtgasskompresjon. Tidligere i år ble klart at en fremtidig kompresjonsløsning på feltet ville bli et subseakonsept. Dette vil bidra til å øke utvinningsgraden fra Ormen Lange.

- Vi er fornøyde med å ha modnet prosjektet videre. Dette er viktig for å øke verdiskapingen fra Norges nest største gassfelt. Partnerne har jobbet godt sammen for å utnytte teknologiutviklingen i dette markedet, som har bidratt til en betydelig kostnadsreduksjon for hele prosjektet, sier Rich Denny, administrerende direktør i A/S Norske Shell.

Fremtidig våtgasskompresjon vil øke utvinningen fra Ormen Lange ved å redusere trykket ved brønnhodene på havbunnen. Planen er å installere to kompresjonsstasjoner på 850 meters havdyp, 120 kilometer fra land. Stasjonene planlegges med strømforsyning fra nettet via gassprosesseringsanlegget på Nyhamna.

- Neste fase blir å modne detaljene i konseptet videre og gjennomføre tekniske tester. Shells subsea-team i Norge har jobbet tett med OneSubsea på andre prosjekter både her i Norge og globalt. Vi ser fram til å jobbe videre med dem frem mot endelig investeringsbeslutning, sier Lars Gjerdåker, leder for Ormen Lange forretningsutvikling.

Partnerne i Ormen Lange er Shell (Operatør), Petoro, Equinor, INEOS og ExxonMobil