OneSubsea OLP3 offshore

Prosjektet har som målsetting å opprettholde gassproduksjonen fra Ormen Lange-feltet gjennom økt kompresjonskapasitet ved hjelp av nye havbunnsbaserte kompressorer. Disse vil bli drevet av kraftforsyning fra land.

I samråd med Olje og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Kommentarer bes sendt til A/S Norske Shell (NORSKE-Myndighets-Kontakt@shell.com) med kopi til Olje og energidepartementet, med frist 13.mars 2020.

Lenke til Konsekvensutredning – forslag til program