SHELL SELGER

Salget har ingen effekt på Shells rolle som teknisk tjenesteyter på Nyhamna Prosessanlegg, eller bemanning i Norge.

-Eierskap i infrastruktur er ingen strategisk prioritet for A/S Norske Shell. Nyhamna JV ledes av operatøren Gassco, og ved å beholde en eierandel på cirka 2% vil Shell fortsette som aktiv partner i avgjørelser som tas i Nyhamna Joint Venture. A/S Norske Shell er en langsiktig operatør og partner i Norge, sier Rich Denny, administrerende direktør i A/S Norske Shell.

A/S Norske Shell:

  • Operatør for Ormen Lange, Knarr og Linnorm-prosjektet
  • Teknisk tjenesteyter på Nyhamna under operatøren Gassco
  • Lisenspartner i Troll, Kvitebjørn og Valemon
  • Partner i TCM Mongstad og Northern Lights CCS prosjekt

Media kontakt: KommunikasjonsdirektørJan Soppeland jan.soppeland@shell.com, +47 93612222