Nyheter 2021

Jenter og teknologi

nov. 03, 2021

Niende klasse-jenter besøkte Shell for å lære om hverdagen til de som jobber med teknologi

Investeringsbeslutning for Havbunnskompresjon På Ormen Lange

sep. 20, 2021

Ormen Lange blir første felt med havbunnskompresjon uten støtte fra plattform på havoverflaten.

Ny ledelse i Norske Shell

aug. 16, 2021

A/S Norske Shell har fått ny ledergruppe som del av en omfattende prosess for å forenkle selskapet.

Linnorm – program for konsekvensutredning

aug. 10, 2021

På vegne av Linnorm-lisensen legger operatøren Shell ut program for konsekvensutredning til høring.

Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

jun. 16, 2021

Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Salg av Gasnor

apr. 07, 2021

A/S Norske Shell har solgt LNG-selskapet Gasnor til Molgas Energy Holding.