Nyheter 2021

Investeringsbeslutning for Havbunnskompresjon På Ormen Lange

sep. 20, 2021

Ormen Lange blir første felt med havbunnskompresjon uten støtte fra plattform på havoverflaten.

Ny ledelse i Norske Shell

aug. 16, 2021

A/S Norske Shell har fått ny ledergruppe som del av en omfattende prosess for å forenkle selskapet.

Linnorm – program for konsekvensutredning

aug. 10, 2021

På vegne av Linnorm-lisensen legger operatøren Shell ut program for konsekvensutredning til høring.

Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

jun. 17, 2021

Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Salg av Gasnor

apr. 08, 2021

A/S Norske Shell har solgt LNG-selskapet Gasnor til Molgas Energy Holding.