I forbindelse med Jenter og Teknologi-dagene 2-3. november hadde Norske Shell gleden av å være vertskap for niende klasse-jenter fra Stavanger-regionen.

– I vår omstilling til å bli et energiselskap med netto-null karbonutslipp må vi tenke nytt og innovativt og da behøver vi et mangfold av perspektiver. I den tekniske avdelingen av Norske Shell har vi som mange andre organisasjoner fortsatt en vei å gå når det gjelder kvinneandel. Mangfold og inkludering er et viktig prioriteringsområde for oss internt, og vi vil gjerne også bidra til at flere unge kvinner skal velge realfag og utdanning innenfor teknologi, sier Claire Richardson-Dissel, Teknisk Direktør i Norske Shell.

Hos Shell fikk elevene møte kvinnelige ansatte som fortalte om sine utdanningsveier og gav innsikt i prosjektene de jobber med – innenfor digitalisering, fornybar energi og utvikling av gassfelt.

– Vi ønsket å formidle at å jobbe med teknologiske utfordringer er kjempegøy, spennende og også viktig for samfunnet. Hos oss er det også mange dyktige folk som jobber innenfor tekniske fagfelt utover deres faktiske utdannelse, eksempelvis fikk elevene møte Mariann og Arnela – en geolog og en petroleumsingeniør som i dag jobber med store digitaliseringsprosjekter, noe som demonstrerer at en teknisk bakgrunn er en solid grunnmur og åpner opp for mange muligheter, forteller Elisabeth Currais Stenvaagnes, HR-sjef i Norske Shell.

Jenter og teknologi-prosjektet, i regi av NHO, NITO og Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering, har som mål å øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet. Et sentralt virkemiddel for Jenter og teknologi er å bruke unge, kvinnelige rollemodeller som forteller om sin erfaring med utdanning og jobb innen teknologi, yrkesfag og realfag. 2. og 3. november 2021 arrangeres Jenter og Teknologi-dagene. Målet er å gi jenter i 9. og 10. klasse informasjon og inspirasjon til å velge teknologiutdanning.