Lisenspartnerne* har besluttet å gå videre med et utbyggingskonsept for Linnorm med en selvstendig spar-plattform i Norskehavet.

Konsortiet med Technip Energies og TechnipFMC er tildelt kontrakt for FEED-fasen (Front End Engineering and Design) med opsjon for mulig videreføring til også å omfatte konstruksjon og installasjon. Endelig investeringsbeslutning er ikke tatt.

“Dette er en milepæl i utviklingen av Linnorm, som representerer en mulighet til å etterfylle det norske gasseksport-systemet med viktige ressurser. Norsk gass er en svært viktig energikilde for Europa som gjør det mulig for flere land å raskt redusere sine CO2 utslipp på veien mot det grønne skiftet”, sier administrerende direktør Marianne Olsnes I A/S Norske Shell.

Med dette er den offentlige høringen av programmet for konsekvensutredning iverksatt, noe som skal sikre at relevante interessenter er informert og involvert i prosjektplanleggingen for Linnorm-utbyggingen. Programmet er utformet i henhold til gjeldende krav fra myndighetene. Høringsfristen er satt til 12 uker.

Kommentarer til programmet kan sendes til: A/S Norske Shell (NORSKE-Myndighets-Kontakt@shell.com) med kopi til Olje og Energidepartementet. Høringsfrist er 2.November 2021.

Lenke til Program for konsekvensutredning

*Partnerskapet I Linnorm-lisensen: Shell – Operatør 30%, Petoro 30%, TotalEnergies 20%, Equinor 20%.