Målet er enda bedre drift av gass-virksomheten, være best på helse, miljø og sikkerhet og å bli en verdifull partner for Norge også i det grønne skiftet.

Marianne J. Olsnes tiltrådte rollen som administrerende direktør i 2020 og har redusert størrelsen på toppledergruppen fra tretten til åtte. Nils-Erik Hellem kommer fra selskapets internasjonale virksomhet til rollen som direktør for Nyhamna. Clare McIntyre, fra tidligere rolle i Houston, er direktør for Ormen Lange mens Frode Lefdal er direktør for Knarr og Linnorm. Bjørn Melaa er direktør for forretningsutvikling og ikke-opererte lisenser, Claire Richardson-Dissel teknisk direktør og Torbjørn Tidemann direktør for finans, kommersielt og forbedring. Mona Nilsen har tiltrådt den nye rollen som direktør for organisasjon og HMS.

Shell i Norge består nå av om lag 420 medarbeidere, fordelt på hovedkontoret i Stavanger-regionen, Nyhamna på Aukra og kontorer i Kristiansund, Florø og Oslo.

Hovedvirksomheten er knyttet til Nyhamna prosessanlegg som Shell drifter på vegne av Gassco samt operatør-oppgavene for Norges nest største gassfelt, Ormen Lange i Norskehavet. Shell jobber aktivt med utbyggingsplaner for å sikre økt utvinning fra dette feltet. I parallell arbeides det også med å få til en utbygging av Linnorm – et av de største gassfunnene på norsk sokkel som enda ikke er utviklet. Shell er også en aktiv medeier i Troll-feltet.

Innen 2050 skal Shell være et globalt energiselskap med Co2-regnskap på netto null. I Norge er Shell en av tre partnere i CCS-selskapet Northern Lights og eier el-ladeselskapet NewMotion. Selskapet jobber også aktivt med å etablere virksomhet i havvind, blått og grønt hydrogen og avansert produksjon av bio-olje. Shell er også aksjonær i det norske batteriselskapet Corvus Energy. 

Klikk her for å se oversikt med portrettbilder av den nye ledelsen i A/S Norske Shell.