Årets sommerpraktikanter i Norske Shell: Fra venstre; Aleksejs Fjodorovs, Magnus Ramstad, Jairo Alexander Diaz Lopez, Hasan Hankol, Muhammad Usman og Kamilla Berg Larsen.

Årets sommerpraktikanter i Norske Shell: Fra venstre; Aleksejs Fjodorovs, Magnus Ramstad, Jairo Alexander Diaz Lopez, Hasan Hankol, Muhammad Usman og Kamilla Berg Larsen.

Mens noen av oss ser på sommerukene som en mulighet til å ta fri for å lade batteriene, bruker mange studenter og nyutdannede sin ferie til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring. I 2022 var Norske Shell vertsbedrift for seks praktikanter. Sommer-praktikantene i Shell blir utplassert i dedikerte team, jobber åtte uker med definerte prosjekter eller arbeidsoppgaver, og blir tett oppfulgt av en mentor.

– Jeg hadde fine uker hos Shell hvor alle tok godt i mot meg. Jeg fikk anvendt det jeg har lært gjennom utdannelsen min og satt teori til praksis, samtidig lærte jeg masse nytt, forteller Kamilla Berg-Larsen, som har Mastergrad i Petroleum og Geovitenskap.

Som sommer-praktikant i Shell jobbet Kamilla med karbonfangst og -lagring.

– Som geofysiker fikk jeg jobbe både teknisk og teoretisk og fikk varierte og spennende arbeidsoppgaver, fra tolkning av seismikk til modellering av brønn-integritet, forteller Kamilla.

Hva er det viktigste du tar med deg videre?

– Jeg ble veldig godt inkludert inn i aktiviteter og møter og fikk se og oppleve hvordan arbeidslivet faktisk fungerer. Slik følte jeg meg mer forberedt for å starte yrkeslivet mitt, sier Kamilla.

Hasan Hankol og Kamilla Berg Larsen valgte sommerjobb i Norske Shell.
Hasan Hankol og Kamilla Berg Larsen valgte sommerjobb i Norske Shell.

Aha-opplevelse

Hasan Hankol har Master i Forretningsutvikling og Innovasjon og tilbrakte sine åtte uker i Norske Shells prosjektorganisasjon.

– Jeg jobbet med benchmarking-analyser på kost og fremdrift i prosjektporteføljen på gass-prosessanlegget på Nyhamna, hvor Shell er teknisk tjenesteyter. Her sammenlignet jeg plan mot ytelse, for å kunne vurdere om vi estimerer for optimistisk eller pessimistisk. I tillegg fikk jeg ansvar for risiko-analyser på Filterprosjektet, som skal installere kvikksølvfilter på Nyhamna for å kunne ta inn tredjeparts gass fra Dvalinfeltet. Her brukte vi risiko analyse og simulerings-verktøy for å kalkulere en mest mulig eksakt oppstartsdato.

– Det har vært veldig kjekt å jobbe med problemløsning i tverrfaglige team, med masse kunnskap og kompetanse, legger Hasan til.

Har ditt syn på energi-industrien endret seg noe etter at du har opplevd den fra innsiden?

– Jeg har jo lest en del om hvordan energiselskapene jobber med omstilling, men det var en liten aha-opplevelse å være på innsiden av et energiselskap som Shell hvor jeg har fått se hvordan selskapet i praksis jobber mot en fremtid hvor renere energiformer, som eksempelvis havvind, skal erstatte olje og gass på sikt. Det var godt å se, sier Hasan.

 

Gir også bedriften verdi

Clare McIntyre leder organisasjonen som jobber med drift og utvikling av Ormen Lange-feltet. Hun forteller at sommerpraktikanter også gir bedriften stor verdi.

– Vi tar inn sommer-praktikanter med ferdigheter og kompetanse som vi trenger inn i prosjektene våre, og de får ansvar for konkrete leveranser med forretningsverdi. De utfordrer oss også med nye ideer og ferske perspektiver. Dette gir organisasjonen energi og inspirasjon. Samtidig er sommerjobber for studenter og nyutdannede viktig i et rekrutteringsperspektiv, forteller Clare.

Hva gjør Shell til en attraktiv arbeidsgiver for studenter og nyutdannede?

– Jeg tror mange motiveres av å bidra til å skape en bedre energifremtid. Ut over det har Norske Shell en lean og smidig operasjonsmodell hvor vi som ansatte har fleksibilitet til å utvikle oss innenfor forskjellige disipliner og på tvers av forretningsområdene vår. For eksempel ser vi nå mange eksempler hvor ansatte bruker sin kompetanse fra olje og gass til å utvikle prosjekter innenfor karbonfangst og lagring, havvind eller hydrogen. Samtidig er vi en del av det globale Shellkonsernet, som har solide rammer for å utvikle spesialister og hvor internasjonale karrierer er en mulighet for de som ønsker dette, sier Clare.