Nyheter 2023

TetraSpar Demonstrator: et steg fremover for flytende havvind

mar. 06, 2023

TetraSpar Demonstrator er et resultat av et samarbeid mellom eierne Shell, RWE, TEPCO og Stiesdal Offshore.