invites to global offshore wind competition

Den globale konkurransen som TetraSpar Demonstrator lanserer er rettet mot selskaper, oppstartsbedrifter, forskningsmiljø eller akademiske organisasjoner som ønsker å bidra på veien mot flytende vind i kommersiell skala.

Målet med konkurransen er å identifisere innovative løsninger som bidrar til å bane vei for kommersiell flytende havvind med fokus på et av de følgende fokusområdene:

  • redusere kostnadene
  • løse de tekniske utfordringer ved installasjon, drift og vedlikehold av flytende vind
  • ha en positiv innvirkning på miljøet

Aksjonærene i det flytende vindprosjektet TetraSpar Demonstrators er Shell, TEPCO Renewable Power, RWE og Stiesdal Offshore, alle selskap med sterk fokus på til å utforske innovative løsninger som kan akselerere den tekniske utviklingen av flytende havvind, samt bidra til bærekraftig utvikling. Og for å oppmuntre til slik innovasjon har partnerne lansert den globale konkurransen "TetraSpar Innovation Challenge".

Praktisk om konkurransen

Frist for innsending er 18. juni 2023. Søknader sendes via konkurransenettstedet før midnatt CET – http://tetrasparinnovation.com/

Løsningene kan enten demonstreres under virkelige forhold på den flytende vindturbinen TetraSpar Demonstrator som ligger i prøvedrift utenfor kysten av Karmøy, eller gjennom desktop-studier basert på virkelige driftsdata.

Når søknadsperioden er stengt, vil forslagene bli vurdert av et panel av tekniske eksperter inkludert representanter fra TetraSpar Demonstrator Project-aksjonærene. Vinnerløsningene forventes å bli annonsert i august.

Representanter fra dommerpanelet er tilgjengelige på "Floating Offshore Wind Days"-konferansen i Haugesund, Norge 24.-25. mai 2023 for å gi ytterligere bakgrunn om TetraSpar Innovation Challenge.