A/S Norske Shell har besluttet å selge sin 30% andel og med det også operatørskapet for Linnorm til Equinor. Avtalen betinger myndighetsgjodkjennelse. Les mer i pressemeldingen fra Equinor: Equinor øker sin eierandel i Linnormfunnet

Shell sells Linnorm equity to Equinor

A/S Norske Shell has decided to sell its 30% Linnorm equity and hand over the operatorship to Equinor. The deal is subject to Authority approval. Read more in the press release from Equinor: Equinor increasing its ownership in the Linnorm discovery