Under tittelen "Rettferdighet i privilegiets land, hvordan får vi det til?" arrangerte Shell en diskusjon der de sosiale forskjellene i samfunnet vårt stod i sentrum, og der historier fra fire personers liv fikk komme til uttrykk.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Stavanger, som også bidro med sosiologen Sarah Hean som programleder. Hean er også kjent som vert for podkasten "Kafe Social".

«Av mange blir Norge sett på som et 'privilegienes land' på grunn av vår politiske stabilitet, velferdssystem og overflod av naturressurser. Samtidig står mange enkeltpersoner og grupper i samfunnet vårt overfor barrierer for muligheter og samfunnsinkludering.»

Med dette som bakteppe deltok fire mennesker med svært forskjellige historier i diskusjonen: Statssekretær Tomas Norvoll (Ap) i Arbeids- og sosialdepartementet, Birol Birgin, en IT-konsulent som kom til Norge som flyktning og som representerer organisasjonen Mangfoldhuset, Martine Eliasson, som jobber som politisk rådgiver i Uloba (Uavhengig Liv) samt Mark Wildonl, styreleder i Norske Shell.

Sammen ga de publikum noen nære innblikk der personlige erfaringer ble vektlagt.

– Da jeg var liten, ønsket jeg å bli statsminister i Norge, fortalte Eliasson, som har en medfødt funksjonshemning.

– Men visste du at 80 prosent av skolene i landet vårt ikke er tilpasset for barn med funksjonshemninger? Vi må lære barna våre at det ikke er greit å behandle funksjonshemmede barn annerledes enn alle andre barn.

Birol Bilgin, som er Tyrkisk flyktning og som nå jobber som IT-konsulent, ba det norske samfunnet om å ikke dømme flyktninger, og forklarte hvilke arbeidsmessige utfordringer han og mange med ham som flyktninger, møter i det norske arbeidslivet.

– Kraften til endring ligger i å lytte til dere

I løpet av 45 minutter med historier som rørte publikum, fortalte styreleder i Norske Shell, Mark Wildon sin historie, om da han som ung gutt vokste opp med sin familie i Australia. Han erfarte forskjellene mellom ham, og de andre som hadde helt andre forutsetninger. Og så fortalte han Shell-historien. En historie om et globalt selskap som søker å bli et av verdens mest mangfoldige og inkluderende organisasjoner. Mark forklarte hvorfor han føler seg heldig.

– I min rolle som styreleder og som ansatt i et globalt selskap som arbeider aktivt med samfunnsinkludering, kan jeg gjøre en forskjell. Jeg liker ikke ordet inkludering - jeg er mye mer tilhenger av ordet "tilhørighet".

Sarah Hean oppsumerte det hele slik;

– Vi søkte muligheten til å bygge broer og belyse hvordan vi sammen kan utvikle oss i det grønne skiftet på en måte som henter verdi fra inkludering. Og det var det vi gjorde.

Her kan du høre hele podcasten, ledet av Sarah Hean: UiS podkast (nettop.guru)